Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Vatten från grannens BDT-anläggning passerar i diket på vår tomt utan servitut

 1. J
  Medlem · 8 inlägg

  JohannaAnt

  Medlem
  Hej!
  En angränsande fastighet har sedan ca två år sedan fått godkänt av kommunen för en ny avloppsanläggning bestående av en sluten tank för WC samt en anläggning för BDT (Baga Solo). I deras ansökan han man på situationsplanen på två (!) ritningar (avsiktligt) felaktigt ritat dikets placering till vilket vatten från BDT-anläggningen (samt regnvatten) rinner ut. Detta dike passerar i sin helhet på delar av vår tomt och inte i berget på kommunens tomt som de uppgivit på situationsplanen i sin ansökan. Vi utgår ifrån att den angränsande fastigheten mycket väl vet om dikets egentliga placering (och att det passerar över vår tomt), eftersom de i andra sammanhang påvisat att de har örnkoll på dikets dragning. De vill nämligen inte att vi bebygger i området nära diket på vår egen tomt (trots att vi har ett beviljat bygglov) och gör allt i sin makt för att påverka detta i negativ riktning – filmar, konfronterar och skriker åt vår entreprenadfirma, anmäler till kommunen för varje minsta sten som nuddas utanför tomten etc etc). Vi har informerat dem om att detta beteende är fullständigt oacceptabelt, eftersom vi har beviljat bygglov, men de visar ingen som helst hänsyn till detta utan fortsätter med sina trakasserier. Vi börjar, milt uttryckt, tröttna på deras beteende.

  Vi noterade deras felaktiga ritning angående dikets placering först nyligen. Det finns inga servitut mellan oss och angränsande fastighet (om att de får släppa ut vatten i diket på vår tomt).

  1. Har grannen således rätt att släppa ut vatten från BDT-anläggningen i vårt dike?
  2. Hur ser man på att man den angränsande fastigheten lämnat oriktiga uppgifter till kommunen (och därmed på ett otillbörligt sätt försökt påverka kommunen för att gynna egen sak)?
  3. Jag undrar om någon har tips/förslag på hur man bäst går vidare? Vem kontaktar man?

  Oerhört tacksam för all hjälp!

  Mvh,
  Johanna
   
 2. tensiden
  Husägare · Sydöstra · 1 759 inlägg

  tensiden

  Husägare
  Så vitt jag vet och förstår får grannen inte leda renat avloppsvatten till dike som går på din tomt. En annan sak om det ligger i tomtgräns, men det verkar det inte som det gör på din beskrivning?

  Du kan träffa ett avtal med grannen om att det är ok, men grannsämjan verkar ju redan vara bortblåst.

  Ring kommunen och fråga på miljökontoret.
   
 3. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 12 410 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Nej, inte utan en överenskommelse med er. Avloppstillståndet innebär ingen rätt att släppa ut avloppsvatten på annans mark, bara en prövning att avloppet inte bryter mot miljöbalken, d v s grannen blir inte skyldig till miljöbrott för utsläppet.

  Det beror på vad som är fel. Avloppstillståndet gäller bara för exakt den avloppsanläggning som grannen har fått godkänd. Med undantag för någon ändring i marginalen så blir det således ett miljöbrott om grannen bygger en annan anläggning än den som har tillståndsgivit. Detta kan kommunens miljönämnd bevaka genom tillsyn, t ex om en anmälan kommer in. Att en fastighetsgräns har ritats fel i underlagen lär dock inte spela någon större roll för miljöprövningen. Att rör dras på en helt annan plats lär göra det.


  Se ovan, tillsynen för miljö i kommunen. Men enklast är att ni löser det civilrättsligt utan att blanda in kommunen.

  Skulle grannen lägga rör på er mark utan tillåtelse så instruerar ni grannen ta bort rören inom en viss tid (ge en deadline). Gör det via brev som ni dokumenterar. Meddela i brevet att om detta inte sker måste anmälan göras till kommunens tillsyn för avlopp. Om grannen nu tar bort rören så är problemet löst. Gör grannen inte det blir det knepigare. Ni har rätten på er sida men det är lite krångligt att få rätt i dessa situationer. Kräver Kronofogden eller ett gråzonsagerande, att ni tar bort grannens rör själva. Troligen är det senare egenmäktigt förfarande, andra kan detta bättre.
   
 4. A
  Medlem · 881 inlägg

  andersda

  Medlem
  Går diket först på grannens mark och sen på er? Dvs släpper dom ut på sin mark?
   
 5. R
  Medlem · Västernorrland · 1 742 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Det beror väl på vilken slags dike det är och var utsläppspunkten ligger?
  Om det är ett dike som leder allmänt ytvatten genom en rad fastigheter så är det väl ok med utsläpp av färdigrenat vatten om kommunen säger så.
  Om diket är menat att räknas som infiltrationsområde som har betydelse för reningens funktion så behövs väl servitut för att man ska kunna säkra att den funktionen kan genomföras på det aktuella markområdet.

  Mitt råd till TS är att prata med miljökontoret både för att informera sig själv och informera dem och se vad de säger om saken.
   
  • Laddar…
 6. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 12 410 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Egentligen spelar det inte så stor roll juridiskt. Du får inte leda in avloppsvatten på grannens fastighet oavsett om du använder ett rör eller ett öppet dike för ledningen.

  Om du infiltrerar avloppsvattnet i mark så kan du på så sätt lyckas leda vattnet in som markvatten till grannens fastighet utan överenskommelse. Men det handlar mer om att vattnet blir så diffust definierat att det blir svårt att driva juridiskt för grannen. Men om åtgärden att börja leda avloppsvattnet som markvatten orsakar skada så är grannen berättigat till skadestånd enligt miljöbalken. Och det är strikt skadeståndsansvar har jag för mig, så uppsåt eller försumlighet krävs inte.
   
  • Laddar…
 7. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 12 410 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Bra poäng, om diket som det har getts avloppstillstånd för är en del av avloppsreningsanläggningen, d v s den är utsläppspunkten så ska det anläggas enligt handlingarna i tillståndet. Grannen följer inte avloppstillståndet om ett annat dike än det som är inritat på kartan används för ändamålet.
   
 8. J
  Medlem · 8 inlägg

  JohannaAnt

  Medlem
  Stort tack för svaret! Det är ett Öppet dike och en del av dess sträckning går helt inne på vår tomt innan det fortsätter på kommunens tomt. Om grannen nu inte har rätt att släppa ut avloppsvatten i det öppna diket på vår tomt, är det Miljökontoret på kommunen som tvingar dem att släppa ut avloppsvatten (tidsfrist?) om de delar vår uppfattning eller hur är turordningen? Vill ju inte ha en granne som förhalar eller inte bryr sig om det.
   
  • Laddar…
 9. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 12 410 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Nej, det finns ingen kommunal avloppspolis som skyddar ditt enskilda intresse på det sättet. Utan det är en civilrättslig fråga mellan er och grannen. Kommunen skyddar bara det allmänna intresset, miljön enligt miljöbalkens regleringar i det här fallet.

  Ni får lösa det själva och du har kronofogden till hjälp.
   
 10. J
  Medlem · 8 inlägg

  JohannaAnt

  Medlem
  Stort tack för svar. Förtydligande: Det är ett öppet dike som går från deras tomt in på vår tomt. Således finns inga rör.
   
 11. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 12 410 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Det är som sagt lika fel att leda in avloppsvatten via ett öppet dike som ett rör till er. Ledning som ledning.
   
  • Laddar…
 12. J
  Medlem · 8 inlägg

  JohannaAnt

  Medlem
  Tack! Kan man förhindra/tvinga grannen att inte släppa ut något vatten alls från BDT-anläggningen eftersom inget servitut finnes? Så får de lösa utsläpp på eget sätt (via tank som får tömmas etc)?
   
 13. J
  Medlem · 8 inlägg

  JohannaAnt

  Medlem
  De släpper först ut på sin tomt i ett öppet dike som sen går över på vår tomt.
   
 14. J
  Medlem · 8 inlägg

  JohannaAnt

  Medlem
  Det är ett öppet dike som leder allmänt ytvatten (regnvatten) från flera fastigheter. Förändringen som skett i nutid (2 år sen) är att grannfastigheten har satt in en BDT-anläggning så detta är nytillkommande.
   
 15. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 12 410 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Precis, det vanliga är att de infiltrerar sitt renade BDT-vatten på den egna fastigheten. Eller sluter en överenskommelse med en granne dit vattnet kan ledas och infiltreras genom t ex rör eller dike. Är det lera och berg i backen går inte att infiltrera alls så då får man leda via något dikessystem, d v s man behöver en överenskommelse med grannen. Eller anlägga en stor damm.

  Tank går inte eftersom BDT-vattenvolymerna enligt normen 5 PE blir flera hundra liter per dag.

  Lite mer praktiskt, spelar det egentligen någon praktisk roll om det rinner vatten i diket från grannen? Vill ni ta bort diket för byggnation, är det vad frågan handlar om?
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.