Byggahus.se
EU verkar ha ett förslag om att ALLA hus måste byggas om för att bli klimatneutrala. Kollar man på net zero verkar det vara ungefär samma som ett passiv hus.
Kommer det att fungera att bygga om gamla hus på landsbygden, och vem ska stå för kostnaden. Eller vill dom driva in alla till 15 minuters städer? Stämmer det här måste man nog tänka om med sina renoveringar och nybyggnationer.
Mer info:
https://www.eceee.org/all-news/news...w-standards-to-decarbonise-buildings-by-2050/

https://www.euractiv.com/section/en...w-standards-to-decarbonise-buildings-by-2050/
 
  • Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Zero emission och net zero handlar i det här fallet endast om utsläpp av växthusgaser. Dvs målet är fossilfri uppvärmning, inte passivhus.

Minimumstandard för energianvändning nämns också, men jag ser inget i artikeln om att denna minimumstandard skulle vara lika med passivhus.

Angående vem som ska betala, gissa varför man nu kan få bidrag för att konvertera till värmepump från fossil eller eluppvärmning samt för tilläggsisolering m.m. Jag har läst en längre förklaring (från EU) där det även togs upp att man kan (bör? jag minns inte formuleringen) ge bidrag för energiåtgärderna till dem som behöver.
 
Kan man gissa att det blir nån form av skatteskillnad på t.ex. fastighetsskatten eller nån annan form av straffskatt för icke energieffektiva hus?
Det är det inte någon som egentligen vet och det har pågått en intensiv debatt om det här inom EU.

Jag följer Euractiv så får man en bättre bild än från svenska medier. (gratiskonto)
Deras artiklar om byggnader och "Net Zero", sen det här då ihop med Net Zero Industry och framtidens elproduktion.
https://www.euractiv.com/sections/buildings/
 
Nä men det är en greenhouse gas
Ved är förnyelsebart så länge den kommer från hållbart skogsbruk där skogen växer i minst samma takt som den fälls. Ved är därmed redan ”net zero”. Eldning av fossila bränslen kan däremot aldrig vara ”net zero” i sig, så då måste man ha ”kompenserande” åtgärder som påverkar nettot om man vill komma ner till netto noll.

Det finns andra problem med vedeldning, speciellt vid ofullständig förbränning av rökgaserna, men det är en annan fråga.
 
Nä men det är en greenhouse gas
Det vore förstås mycket bättre att bygga vindkraftverkstorn av trä än att elda upp biomassan.
Dels för att kolet binds i träet i drygt 50 år medan det växer och ytterligare 25 år som torn, dels
för att cementtillverkning släpper ut massor av CO2.

Timmerhus från 1800-talet håller Co2 borta från atmosfären ännu längre, om inte EU får för sig att riva dem pga att de inte är energieffektiva…men blir de ved eller flis till fjärrvärmeverk ingår de ändå i kretsloppet. 😳

Trä är biomassa som i går i ett kretslopp bildat genom fotosyntesen,
dvs solenergi + Co2 => biomassa,
Och biomassa i en kamin => energi , Co2, aska.

Att elda i ved i kaminen frigör Co2 som tagits upp från atmosfären med hjälp av fotosyntesen och solenergi.

Skogsägare är normalt sett intresserade av återväxt och planterar trädplantor även i Sverige.
Ved och pellets är dessutom trä som inte gick att använda till sågat virke att bygga med eller pappersmassa.

Fotosyntesen lärs ut redan i åk 4, men hur bra är skolan kan man undra…? 🤔
Fotosyntesen förekommer i flera områden i årskurs 4-6 men flera lärare upplever att man kanske förenklar för
mycket och på så sätt gör det svårare för eleverna.

Fotosyntesen – att undervisa det abstrakta för elever i åk. 4-6
Exjobb lärarprogrammet http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1327369/FULLTEXT01.pdf
 
Jo jag vet vad den sk. kolcykeln innebär. Vad som kommer att tillåtas får väl framtiden utvisa. Sen tycker jag att det börjar låta som på flashback här, att folk måste absolut visa att dom har rätt. Helst med en nedlåtande ton.
 
Zero emission och net zero handlar i det här fallet endast om utsläpp av växthusgaser. Dvs målet är fossilfri uppvärmning, inte passivhus.
Så kärnkraft behöver vi mer av alltså återigen.

Är väl ett bra initiativ men behövs mer detaljer om hur det ska fungera rent praktiskt.
 
Kan man gissa att det blir nån form av skatteskillnad på t.ex. fastighetsskatten eller nån annan form av straffskatt för icke energieffektiva hus?
Straffskatten finns redan idag, för du får betala mer för uppvärmning!

Jag tycker det är superbra att något görs på EU-nivå. Tänker på alla näst intill oisolerade hus som Danskar och Tyskar har där de bränt på med billig gas länge. Tänk vilket skillnad det blir om de bara isolerar sin vind.