Byggahus.se

Lantmäteriet flyttar gräns i registerkartan? Vägrar lämmna besvärshänvisning

39k läst  339 svar

 1. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Det kan kanske vara en bra väg framåt.
  Välj ut ett gränsavsnitt där du tycker gränsen är rätt uppenbar samt att just den rågrannen råkar vara en av de mest besvärliga.

  Beställ gränsutvisning, och att det får bli fastighetsbestämning om inte gränsutvisning kan göras.
  Kostnaden för detta hamnar både på dig och rågrannen. Man får betala för andelen av nytta av den fastställda gränsen. Och märk, nytta är inte att ha fått mer mark, utan hur mycket man efter detta vet mer om sin fastighets exakta gränser.

  När detta är klart har du några bra kort på handen.
  Nu vet du åtminstone helt säkert var minst en gräns går.
  Du har en granne som också vet det, och denne fick betala för detta, bara för att denne inte kunde acceptera de lagliga gränserna.

  Och slutligen, nu vet alla andra rågrannar att ifall de inte accepterar gränserna utsatta i terrängen så kommer de också snart få betala till lantmäteriet för att sen bli tvungna att flytta in tillbaka till sin egen fastighet.

  Men välj ut bara en gräns och granne först, så kostnaden inte skenar. Efter detta kanske alla andra faller till föga.  Om ni håller på att "förlora" 5 hektar mark, så kan nog denna kostnad vara motiverad.
   
 2. E
  Medlem Nivå 3
  Nej!
  Farfar köpte mark av grannen på andra sidan gränsen då gjordes till och med två gränsbestämningar eftersom det överklagades då av en tredje part. Men köpet var riktigt och finns fastighets bestämt den är till och med stämplad högsta domstolen men svårt att läsa vilket ev akt nummer som den hänvisar till. Men alla akter från lantmätare utredningar från överlantmätare m m akter från överlantmätare till gränsbestämnningsbeslut finns bevarade och hos inskrivningsmyndigheten.med utredningar och Stugägarna är inte part i den gräns de vill ha flyttad. den på andra sidan gränsen har inte franfört några klander det är stugägarna som fått Lantmätaren att manipulera kartorna.
  Vi har inget intresse att bekosta en dyr fastighetsbestämning då vi redan har en . den måste som vi tolkar det först upphävas av högsta domstolen eller regeringen.
   
 3. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Nejdå, inte HD eller regering.

  LMV är bemyndigade att bestämma juridiskt bindande fastighetsgränser. Så det är helt enkelt de som förändrar en gräns (igen) med rättslig verkan.
  Men de kommer naturligtvis inte upphäva någon gräns, man flyttar gränser, man avstyckar, eller slår samman fastigheter. Inte heller upphäver man ett gammalt fastighetsbeslut. Det görs ett nytt i så fall.

  Om en tidigare gränsbestämning har hamnat i domstol beror det endast på att beslutet har överklagats och behövt fastställas i domstol.
  När väl dom vunnit laga kraft har LMV's beslut vunnit laga kraft och efter detta är just detta beslut inte längre överklagningsbart. Men resultatet blev ändå bara som vilket LMV-beslut som helst, det var bara överklagandet som avgjordes i domstol.

  Men nya fastighetsregleringar kan naturligtvis göras senare.
   
 4. M
  Medlem Nivå 5
  Gör en JO-anmälan om du har fått dessa kopior som bevis.
   
 5. D
  Medlem · Nivå 18
  En gränsbestäming i HD lät väldigt extremt. Men finns det en så pass färsk gränsbestämming så bör det inte bli så dyrt. Dyrt blir det om det inte finns någon gränsbestämning på senare tid så man måste börja gräva djupt i arkiven.
   
 6. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Som sagt är det en överklagandecirkus i så fall som nått ända upp i HD.

  Inga domstolar ritar gränser, de kommer endast in i bilden ifall någon överklagar LMV's beslut.

  Om ett sådant här ärende har nått HD (fast det borde det inte alls kunna göra, det avgörs väl i Högsta Förvaltningsdomstolen, inte Högsta domstolen), så måste det varit utav principiellt viktig karaktär, annars tas det aldrig upp i högsta instans.

  Och var det så, så fanns det säkerligen någon substans i överklagandet. Okynnesöverklaganden som inte är så mycket att diskutera om ges ju aldrig prövningstillstånd till högsta instans. De ska ju endast jobba med prejudicerande domar och i någon liten mån väldigt svårbedömda fall samt vid resning, domvilla och svåra fel begångna i hovrätt/kammarrätt.
   
 7. B
  Allvetare · Nivå 7
  Läser Ts verkligen vad vi skriver? Eller passerar allt bara förbi?

  Om lmv skulle ha varit på plats och anpassat sina beslut efter felaktigt uppsatta gränsmarkeringar. Utan att informerat sakägarna så är det inte korrekt naturligtvis. Men om lmv åker ut för att titta på gränser tar de bra betalt för detta. Att flytta sina gränsmarkeringar är olagligt.
  Men eftersom dina gränser inte blivit påverkade så är det ett intressant problem... Eftersom en får en större tomt men den andra fortsätter ha lika stor tomt
   
 8. E
  Medlem Nivå 3
  Här verkar finnas en del med kunskap. därför funderar jag om någon kan tyda denna stämpel
  "HÖGSTA DOMSTOLEN" om det är till någon akt och i så fall vilken?
  Hur hittar vi den?
   
 9. B
  Medlem · Nivå 17
 10. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Lite enklare på alla vis är väl att du scannar hela till PDF och lägger upp istället.
   
  • Laddar…
 11. Nyfniken
  Medlem · Nivå 17
  Annars har du ju ett diarienummer (?) fullt läsbart mitt på.
   
 12. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  @El_konsult kör taktiken att lämna ut så lite som möjligt. Och får han inte de svar han vill, släpper han lite mer info.
  Ganska improduktiv.
   
 13. E
  Medlem Nivå 3
  Ska man tyda det till akt : "Ö834/1982"
  Jag gissar att då måste vi försöka spåra den i riksarkivet....
  Det är en avstyckning som gjordes 1968 och som blev strid om på 1970 talet fastighetsbestämning gjordes 1976 som överklagades till överlantmätare & fastighetsdomstolen och återförvisades till Lantmäteriet.år1981 efter ca 10 års strid och utredningar. År 1981 fastställdes återigen en fastighetsbestämning som är för vår fastighet likadan hela tiden från 1968 till 1981o ch den i dag gällande och som lantmätaren i år inte beaktat och av någon anledning har lantmätaren flyttat fastighetsgränsen i de digitala kartorna 70m från den gräns som är fastställd 1981.
  Striden gällde aldrig vår /farfars gräns/fastighet som avstyckningen gjordes ur.
  Striden då gällde hela tiden grannens gräns mot en tredje part/gräns.
  Denna stämpel har vi inte fått någon förklaring som sitter stämplad i avstyckningshandlingen som gjordes 1968-1970.
   
 14. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 16
  Ja och det innebär att fallet öppnades i HD 1982. Den gräns som du menar fastställts 1981 har alltså överklagats efter det och slutligt besked från HD kom sannolikt 1982 eller 1983. Det kan ju mycket väl varit samma besked som kom 1981, men det kan också ha ändrats.
   
  Redigerat 26 mar 2018 18:34
  • Laddar…
 15. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 16
  Och ja, Riksarkivet är nog rätt väg om du inte har tillgång till någon rättsdatabas typ Karnov/Zeteo/Infotorg.

  Tror tyvärr inte jag har något eget sånt konto heller (de är rätt dyra och mängden rättsfall jag läser är försvinnande få), men kanske finns det någon annan som har som kan pm:a dig domen. För bara så att du vet, med det målnummer du nu lagt ut är det relativt lätt för alla med sådan databastillgång att ta fram domen.
   
  • Laddar…