Lantmäteriet flyttar gräns i registerkartan? Vägrar lämmna besvärshänvisning

39k läst  339 svar

 1. N
  Medlem Nivå 1
  Förrättningskartan från 2013 är lagligen bestämd och är orubblig liksom fastighetsbestämningarna.
  Stamfastighetsägaren till 38:10 fick under 1970-talet betala halva kostnaden för fastighetsbestämningarna och två motparter fick betala andra halvan, för att bekräfta och fastställa, att 38:25 avstyckades ur mark som tillhörde 38:10 då, som nu är 10:33.
  38:25 har utfartsvägs servitut över avstyckningsfastigheten som idag är inskriven under 10:33 att den belastar.

  DRK kartan Som Lantmäterimyndigheten ändrat i har ingen juridisk giltighet, med den ska spegla de gällande förrättningsakterna (lagfartskartan från 2013) som den tidigare speglades i DRK kartan före 2017-11-14..

  Idag stämmer inte DRK- kartan enligt min tolkning, med gällande och senaste fastställda förrättningsakten.
  Den arealuppgift som finns i lagfartsakten stämmer nu inte med den areal som 10:33 har i DRK-kartan det saknas ca 40 000 kvm
  Det är alltid den senaste förrättningsakten/lagfarten som gäller.
   
  Redigerat 20 dec 2018 22:50
 2. N
  Medlem Nivå 1
  (y)
   
 3. N
  Medlem Nivå 1
  De bedömer att S8 (många delägare på annan ort) saknar enighet och intresse att vara närvarande på plats för bruka, nyttja, njuta eller påtala intrång, siktröjning, nedkapning av träd mm för utsikt, utfyllnader av strandkant, gräsklippning, mm.
  Men 10:33 har givetvis intresse av att få behålla sin fastighet som hen ärligt köpt och betalat och att kunna nyttja , bruka och njuta av den.
   
  Redigerat 20 dec 2018 21:52
 4. R
  Medlem Nivå 3
  Strandskyddsbrotten ska väl beivras oavsett vem som äger stranden? Är det inte en utredning startad?
   
 5. N
  Medlem Nivå 1
  Kommunen har tillsynsplikt och efter en lagändring före 2010, gjordes en stor kontroll med början i byn.
  Flera nedslag i fjärden gjordes då under 2010 ,som kommunen begärt rättelse av.....
   
  Redigerat 20 dec 2018 22:07
 6. R
  Medlem Nivå 3
  Är det det gulmarkerade området i (den usla, ursäkta) figuren som du åsyftar? Fastighetsregleringen från 2013-03-14 har en streckad linje och hitta.se som jag antar tar sin info från DRK har en annan. Och i området mellan dessa linjer har man anlagt gräsmattor mm. Korrekt?
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  zoomad.jpg


  Oavsett var gränsen går mellan 10:33 och S:8 så gör de väl intrång på någon av dessa två ägor? Strandskyddsbrott för bryggor, muddring mm? Och 10:33 är dessutom delägare i S:8. Det borde väl inte vara omöjligt att anmäla. Hursomhelst: visst är det olyckligt att KLm har flyttat gränsen i DRK men det ger fortfarande inte sommarstugeägarna några utökade rättigheter. Att de sen möjligen argumenterar och tar DRK som argument är väl upp till dem. Jag förstår faktiskt inte varför KLm är det stora problemet. Fastighetsregleringen från 2013 gör att det hela är glasklart. Det är väl bara att dra igång med anmälningar, med Förrättningskartan från -13 som grund, om man nu inte kan komma överens med sommarstugeägarna?
   
 7. H
  Medlem · Nivå 5
  Bara för att jag ska förstå. Med förrättningsakten 2013 så avser du den förrättning då hela Östanbäck 38:35 fastighetsreglerades till Ostvik 10:33? Gränsen som det tvistas om är gränsen mellan Ostvik 10:33 och Östanbäck s:8, bara så det är klart vilken gräns det pratas om?

  Om så är fallet med den förrättning 2013 du menar vill jag påpeka att likställa en förrättningskarta, framställd genom kopiering av registerkarta, berörande fastighetsreglering på ingalunda sätt anger gränsernas exakta läge så som en karta i en förrättning avseende fastighetsbestämning gör.

  Jag gick igenom alla fastighetsbestämningar genomförda i Östanbäck från 1981 till idag. Ingenstans har jag sett att gränsen (om jag nu förstått vilken gräns det diskuteras rätt) har varit föremål för någon fastighetsbestämning. Vid fastihetsbestämning måste man vara medveten om att det är enbart mellan de nämnda punkterna som gränsen bestäms, inget annat. Att en gräns bestäms mellan punkten A och B, innebär inte att gränsen fortsätter i samma sträckning från varken A eller B, utan enbart att gränsen går mellan A och B.

  Inte menat att sjuka dig i sank, och har full förståelse att du upplever problem med agerandet av KLM. Men sannolikt har du missförstått vad som gäller kring fastighetsbestämningar, förrättningskartors rättsverkan och dylikt.

  Bifogar de två fastighetsbestämningar jag kunde se har varit i närheten, men alltså inte bestämt gränsen som @rådmottagare pekat ut i sin bild.

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Skärmavbild 2018-12-21 kl. 11.43.16.png

  I denna akt bestäms gränsen mellan punkten 19 och 27. Var den sen tar vägen österut, eller västerut, är inte bestämt. Den kan sticka iväg hur som helst i praktiken. Behöver inte ens ansluta punkterna. Utan det är enbart mellan punkterna 19-27 det är bestämt att en gräns går mellan 38:25 och S:8.

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Skärmavbild 2018-12-21 kl. 11.44.29.png

  Den andra bestämning jag kunde hitta som berör en gräns mellan S:8 och något annat.

  De andra fastighetsbestämningarna i området berör inte S:8 öht vad jag kunnat hitta.
   
 8. N
  Medlem Nivå 1
  Förrättningsakten 2013 är den som gäller idag och visar vad som innehavet avser tillsammans med arealuppgiften i samma akt.

  Eller hur?
   
 9. R
  Medlem Nivå 3
  Hur tänker du gå vidare? Är uppriktigt nyfiken.
   
 10. N
  Medlem Nivå 1
  Har inget behov av att söka och bekosta en som KLM sa skulle bli dyr för 10:33, fastighetsbestämning. Trots att KLm vill försöka tvinga mig till det.
  Avstyckningen akten 2010 med karta och arealuppgift samt fastighetsregleringsakten/lagfarten 2103 med karta och arealuppgift anses lagligen bestämda eftersom ingen klandrat dessa inom föreskriven tid. Dessutom gränsmarkeringar i mark återfunna resp de som inte finns gäller, före kartorna. Samt 20årig gränshävd finns dokumenterad före jordabalken och kan åberopas.

  Har god tro i och med detta att dessa kartor & akter gäller samt andra bland annat dokumenterad överenskommelse att 1931 års upprättade karta skulle gälla som gräns mot havet + även 1961.
  1983 avstyckades en tomt med gräns ur 38;10 ute i vattenområdet, och sover lugnt för det.
  Den sakägare som vill hävda något annat får söka och bekosta resning eller fastighetsbestämning.

  Men som sagt jag kommer inte att göra det

  Har fått tips om att klandra KLm och deras hantering i JO-anmälan och eller klagan till förvaltningsdomstolen.

  Vad tycker ni som verkar erfarna och kompetenta?
   
  Redigerat 21 dec 2018 14:30
 11. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 15
  Det är ju tyvärr så att det är den på vars mark den anser att andra gör intrång som måste bevisa sin sak.

  Så antingen brukar du marken som om den vore din, och låter de som tror annorlunda försöka hindra dig med hjälp av fogde och tingsstämning, eller så tar du till samma mått om du tycker att andra brukar din mark. Huruvida fastighetsbestämning sedan krävs lär visa sig längs vägen.
   
  • Laddar…
 12. R
  Medlem Nivå 3
  Jag har valt namnet rådmottagare så jag ska väl inte ge råd. Är ingen expert men har väl samlat på mig lite livserfarenhet genom åren. Utan att ge några råd till dig/er specifikt så kan jag berätta hur jag hade gjort, möjligen kan detta vara till hjälp eller så kan det vara helt utan värde. Men:

  För att göra det hela enklare antar jag att du/ni äger Ostvik 10:33, att du/ni också äger en av de avstyckade sommarstugetomterna i min usla bild i inlägg #321, och att ni som den enda av sommarstugeägarna har ett servitut på brygga mm vid vattnet nedanför. Isf skulle jag:

  Fundera på vilken inställning jag har till det hela. Jag kan förstå om ni är irriterade över att man tar sig friheter och muddrar, fäller träd etc på annans mark. Misstänker att det är egenmäktigt förfarande. Men samtidigt har ni redan gått med på att området i bilden inte är helt privat längre genom att ni har styckat av sommarstugetomter och sålt dem. Ni har själva sett till att täcka upp för er egen sommarstugetomt genom servitut, vilket de andra tomterna saknar. Det blir lite märkligt när endast en av åtta tomter har tillgång till brygga. Det skapar avundsjuka och missämja. Det är bäddat för bråk. Så frågan är vad jag skulle vilja åstadkomma? Vara den ende som har brygga och göra alla de andra avundsjuka? Frågan är hur mysigt det blir att vara där då.

  Jag skulle nog ta en diskussion med dem som har muddrat, byggt bryggor etc och erbjuda dem att gemensamt undersöka möjligheten att i efterhand skapa servitut för deras anläggningar. Jag skulle givetvis ta betalt för att ge ifrån mig servitut, och inte en symbolisk summa utan en rejäl engångssumma men som inte är så hög att jag får sura grannar i all framtid. De erbjuds möjligheten att legalisera sina anläggningar - givetvis inom ramen för strandskyddet, så det måste vara tillåtet enligt lagen - samtidigt som du får ersättning för att släppa ifrån dig en del av dina rättigheter som markägare. Värdet på deras sommarstugor kommer att öka, förmodligen ganska kraftigt, så det är också ur den synvinkeln helt rimligt att de betalar för detta. De verkar dessutom villiga att investera med tanke på redan gjorda insatser med muddring, bryggbyggande, etc.

  Och handen på hjärtat, du kommer fortfarande att ha flera hundra meter strandlinje alldeles för dig själv, tex väster om området i bilden, eller hur?

  Hur det sen görs rent formellt törs jag inte svara på. Kanske åker ni trots allt på att anlita KLm för att mäta och bestämma gränsen mellan 10:33 och S:8. Men finns en ekonomisk ersättning för servituten som väntar i slutänden så kanske det är värt det. Ni har ju dessutom redan ett servitut så uppenbarligen har ni redan erfarenhet av hur detta görs.

  Jag har blandat jag och du/ni-form rätt friskt ser jag nu vid genomläsning, men jag tror jag låter det vara så ändå. Jag misstänker att det ligger mycket historia, trätor, kanske rent av grannfejder i botten, och att det hela är mycket mer komplicerat än vad jag ens kan föreställa mig, men jag skulle nog ändå låta detta vara min grundinställning. Att försöka få till en lösning som gör alla nöjda. Så. Nu är det fritt fram att skjuta mig i sank :)
   
  Redigerat 21 dec 2018 21:18
 13. C
  Medlem Nivå 4
  Motsägelse: är gränsen markerad hela vägen eller bara hävdad? Som redan nämnts verkar det bara vara den lilla gränssträckan mellan punkterna 19 och 27 som är bestämd. Resten av gränsen verkar oklar. Tror därför knappast att den kommunala lantmäterimyndigheten har tillräckligt underlag för att ändra tillbaka i registerkartan. Snarare skulle de lägga in ett outrett område i väntan på att någon ansöker om fastighetsbestämning.

  Tror ej heller att kommunpolitikerna är beredda att flytta pengar från skolor m.m. för att subventionera fastighetsägare genom att låta kommunala lantmäteriverksamheten fördjupa sig i frågor som denna gratis.

  För övrigt finns ingenting som heter lagfartskarta.

  Det är dock en klar fördel för fastighetsägare att registerkartan visar rätt och vissa går ihop sockenvis och betalar för det (med bidrag från EU). På andra ställen (Rättvik, Älvdalen) har man fått länsstyrelsen att betala genom att visa intresse för omarrondering. Då görs en förstudie som innefattar inmätning av befintliga gränser. Sedan drar man sig ur utan att det blir någon omarrondering.
   
 14. N
  Medlem Nivå 1
  Gränsen är bestämd runt 38:25 vid avstyckningen 1970 och att 38:25 är avstyckad ur min stamfastighet är fastslaget som riktigt och ostridigt att det var helt riktigt att den styckades ur min stamfastighet Det man stred om var ägoutbytet som 38:10 gjorde med 8:47 vilket fast slås som riktigt vid fastighetsbestämning 1981 för att skydda tomt köparen som var i god tro. Högsta domstolen avslog resningsbegäran1982 från en annan stugägare som inte har med saken att göra som motsatte sig ägoutbytet. Att ändra denna fastighets gräns med gränsmarkeringar då måste Klm söka resning runt detta hos regeringen och då blir avstyckningen av 38:25 en nullitet och ogiltig som jag förstår. Klm vägrar lämna ut offentliga handlingar men jag har fått via statliga lantmäteriet att den nu flyttade gränsen har bara en punkt i digitala kartan som de tolkat som en fastighetsgräns som är kurvig? Verkar som man skjutit från höften eftersom inga gränsmarkeringar finns i mark eller förrättningshandlingar där inga befintliga har flyttats eller tillkommit däremot finns kordinatutsatta gräns rör som gränsen var tidigare enligt laga kraft vunna fastighetsregleringen 2013.
  Lagfartskarta kanske inte är rätt beteckning men det är gällande förrättningskartor som fått laglig kraft som gäller inte den flyttning som KLm i DRK-kartan visar.

  Gränsen enligt förrättnings akten 2013 är bestämd i syd väst och syd ost enligt kartans fastighets linjer.

  Detta är gjort under en anläggningsförrättning som inte har med fastighetsgränsen att göra där Klm även förfalskar namn teckning på sökande som inte var behörig och påstår att det var en annan person.
  Verkliga väglängder för fastigheters behov manipuleras för att tillmötesgå vissa personers önskan/behov att inte göra rätt för sig att betala för de verkliga väglängder de använder av vägen och vill flytta över kostnader på andra med kortare vägavstånd.
   
  Redigerat 20 maj 23:17
  • Laddar…
 15. C
  Medlem Nivå 4
  Antar att du menar akt 2482K-34/13 bilaga KA1. (Det är den enda från år 2013 som jag har sett här i tråden.) Den förrättningen innebar inte någon fastighetsbestämning. Det handlade bara om överföring av hela områden från en fastighet till en annan utan att bry sig om exakt var områdena slutade.
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  2482K-34@2F13_KA1_utsnitt.png

  Dessutom har den som beslutade inte haft så bra koll överhuvudtaget. Man ser nämligen att gränsen mellan fastigheten på land och samfälligheten i vattnet (Östanbäck s:8) inte är en vanlig fastighetsgräns eller traktgräns utan en så kallad tätningsgräns. Men tätningsgräns ska bara finnas där man
  1. inte vet huruvida fastigheten på land fortsätter ut i vattnet eller
  2. man vet att den fortsätter ut i vattnet men man har inte utrett var i vattnet den slutar.
  I detta fall visste man dock att vattnet var samfällt (eftersom man skrev dit beteckningen "ÖSTANBÄCK s:8"). Då skulle man givetvis ha gjort en vanlig fastighetsgräns (eller traktgräns).
  Detta fel verkar nu vara åtgärdat i registerkartan på just den gränssträcka som diskuteras men det är fortfarande felaktigt tätningsgräns lite längre åt sydost.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: