Kommunal anslutning - ca 500m bort

2k läst  3 svar

 1. N
  Medlem Nivå 1
  Vi har fått möjlighet att köpa en kanon tomt. Problemet är att den är belägen utanför kommunens verksamhetsområde för VA, och att enskild avloppsanordning inte är tillåten fram tills planläggning sker.
  Enda alternativet verkar vara att dra en egen ledning fram till befintlig kommunal förbindelsepunkt, men det är ca 500m och vad jag läst kostar ledningsdragning på tomt (!) ca 1000kr/m. Dessutom måste servitut på flera fastigheter ordnas före nedläggning. Är tomten det klipp vi först trodde?
   
 2. F
  Medlem Nivå 7
  Priset bör spegla vad marken kan användas till samt med tillägg för ev. förväntningsvärden. Kan man inom överskådlig tid få till en ändrad markanvändning som är mer värdefull än dagens markanvändning har marken ett förväntningsvärde. Detta värde är högre ju närmare i tiden och/eller ju mer sannolikt det är med ändrad markanvändning. Om det är fördelaktigt att köpa marken är bland annat beroende på om priset är satt med eller utan förväntningsvärde. Vidare är det i förhållande till er situation samt inte minst hur troligt det är att ni kan köpa marken om något år eller omvänt sälja den om något år.
   
 3. S
  Anonym
  Det kanske lönar sig att borra egen brunn för vatten, och en avloppsanläggning.
   
 4. T
  Medlem Nivå 6
  Att gräva 500 meter om det inte är berg kostar ca 300-500:-/meter. För 500:- har du garanterat grävningen. Är det någorlunda lättgrävt så klarar du dig på 300:- metern.
  Då det är såpass långt att gräva så blir det inte så dyr etableringskostnad som att bara gräva tex 5m.

  Men ring några olika firmor NCC, Peab och mindre lokala firmor så kan dom ge dig ett meter pris.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: