Byggahus.se

Ibland går det fel med bygglov...

 1. O
  Medlem · 1 061 inlägg

  OLHA

  Medlem
  Uppdaterad: 2005-05-28 22:57
  Ägarna till omstridd gård får ultimatum

  RÖNNÄNG: Ägarna till den omstridda gården i Rönnäng får ytterligare en chans att följa detaljplanens regler. Om inte, väntar dryga straffavgifter och rivning.

  Miljö- och byggnadsnämnden tog beslutet vid sitt senaste möte. Ett delbeslut som inte går att överklaga.
  - Vi konstaterar att de byggnader som finns på tomten inte följer den detaljplan som gäller. Ägaren måste anpassa husen så att de följer planen, säger Karl-Erik Persson (ka) som trädde in som ordförande för mötet eftersom Jan Fredriksson (s) anmält förhinder.
  I klartext betyder det att boningshuset måste byggas om så att det blir lägre och att tomtens tre uthus måste rivas.
  Fastighetsägaren får enligt beslutet fram till den 1 augusti på sig att komma in med en ansökan om bygglov som följer detaljplanen.
  På nämndens möte den 22 augusti avgörs också om fastighetsägaren ska betala fyrdubbel byggnadsavgift, totalt 72 488 kronor. Och om kommunen ska ansöka hos länsrätten att få ta ut en tilläggsavgift på 50 500 kronor. Alltsammans är straffavgifter eftersom kommunen anser att gårdens boningshus och tillbyggda uthus är svartbyggen.
  - Alltihop är som en mardröm. Moment 22 är bara förnamnet, säger fastighetsägaren Isabel Dahlkvist.
  Upprörda över hanteringen
  Hon och hennes sambo Thomas Erlando är upprörda över hur kommunen hanterat deras byggärende.
  - I december 2003 får vi papper från kommunen på att fastigheten ligger utanför detaljplanen och att det inte behövs något bygglov. I mars 2004 börjar vi bygga om boningshuset, säger Thomas Erlando.
  Utanför detaljplan krävs inget bygglov om ändringen avser "mindre tillbyggnader". På Tjörn motsvarar det högst 50 procent av ursprunglig byggnadsvolym.
  I maj 2004 stoppar kommunen bygget efter protester från grannarna.
  Kommunen finner att huset flyttats från sin grund och att en ny grund anlagts. Vid nästa inspektion har bara delar av det gamla huset lyfts på den nya grunden. Resten är nybyggt.
  - Vi behöll de delar av det gamla huset som gick att behålla. Och murarna sa att den gamla grunden inte skulle hålla för ombyggnaden.Vi var tvungna att låta dem göra en ny grund, säger Isabel Dahlkvist.
  Men kommunen anser att det är fråga om en rivning av det gamla huset och ett nybygge i två plan som kräver bygglov.
  Beslutet överklagas av paret. Men länsstyrelsen ger kommunen rätt.
  Paret tvingas därför lämna in en ansökan om bygglov i efterhand och fortsätter bygget på eget bevåg.
  - Huset var stomrest och skulle bli förstört av att stå ute i väder och vind i minst ett år eller mer. Vi hade också skrivit kontrakt med snickarna, säger Thomas Erlando.
  När huset står klart hävdar kommunen, med hjälp av länsstyrelsen, att plankartan över området är felmärkt. Oklart av vem. Kommunen och länsstyrelsen slår fast att misstaget innebär att huset plötsligt omfattas av en detaljplan från 1963 med hårdare krav på utformning och placering. Något som miljö- och byggnadsnämnden tar fasta på.
  Enligt kommunen avviker fastigheten från planen på bland annat följande punkter:
  Planen medger totalt 125 kvadratmeters byggnadsyta på tomten. Bostadshuset är på cirka 111 kvm och befintliga uthus på totalt cirka 130 kvm.
  Bostadshusets nya vinterträdgård ligger delvis på prickad mark och på allmän platsmark. Alla tre uthus ligger på prickad mark.
  Planen medger en våning plus vind som får inredas. Ritningarna över huset visar ett tvåvåningshus.
  Gått i arv i fyra generationer
  Men paret framhärdar att gården, som gått i arv i fyra generationer, är undantagen från detaljplanen. De har själva tagit fram plankartor på kommunen med tillhörande handlingar som de anser bevisar att så är fallet.
  - Alla hus på den här tomten är byggda 1873 så några svartbyggen kan det inte vara fråga om. Detaljplanen är tillkommen 90 år senare och har blivit reviderad ett antal gånger innan den antogs. Varför kan inte miljö- och byggnadsnämnden läsa alla papper ordentligt så de vet vad de pratar om, säger Thomas Erlando.
  Isabel Dahlkvist fyller i:
  - Även om detaljplanen skulle gälla så är det faktiskt så att vårt boningshus håller sig inom planens bestämmelser. Det är bara takkupan som är 50 centimeter för hög. Men den stör inte en kotte och borde bedömas som en mindre avvikelse.
  Paret hävdar att kommunens tjänstemän inte hade några invändningar mot att den kuperade tomten fylldes ut en halvmeter innan den nya grunden anlades.
  - Både kommunens arkitekt och byggnadsinspektör har sagt att det är praxis här på Tjörn, säger Thomas Erlando.


  Bengt Bendix
  031-62 57 81 bengt.bendix@gp.se
   
 2. N
  Medlem · Stockholm · 335 inlägg

  niclasella

  Medlem

  Re: Ibland går det fel med bygglov...

  Stå på er.
  Hur har det gått?

  Lycka till häls Niclas
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.