Hus från 2004 saknar slutbevis, ok eller inte ?

8k läst  23 svar

 1. S
  Medlem · Nivå 5
  Nu behöver jag lite råd.

  Vi har precis köpt ett hus från 2004 och är inne i besiktningsperioden. Allt är ok förutom att huset saknar slutbevis. Jag har ringt kommunen och kollat och de har två gånger påmint om detta och sedan arkiverat allt 2008. Först sa bygglovsavdelningen att vid en begäran om nytt bygglov t ex vid uppförande av ett attefallshus kan de begära inspektion av huset för att få fram ett slutbevis. Om allt är ok då kan man få nytt bygglov, om inte kan man söka det i efterhand om det inte är totalt avvikande mot ursprungligt bygglov.

  Lite senare i diskussionen kollar hon upp med sina kollegor och säger att preskribtionstiden är 10 år och att de inte kommer att titta på sådant ifall vi begär nytt bygglov i framtiden.

  Det är en fabriksmonterad smålandsvilla utan några krusiduller så det är ju inget som är byggt extra utöver vad bygglovet verkar ha medgett alltså borde allt vara ok men som förstagångsköpare blir jag ju ändå lite orolig över detta.

  Bör vi tolka det som att allt är i sin ordning eller vad ska jag göra ?

  Tacksam för all hjälp då det bara är några dagar kvar innan vi måste lämna besked till säljaren om att affären är i hamn.
   
 2. Joppa83
  Medlem Nivå 7
  Ett bygglov är giltligt i 5år, så rent krasst så finns det inget bygglov för huset..

  Så juridiskt så finns väl inte huset utan ett giltligt bygglov och således borde inte en komplementbyggnad kunna uppföras.
  Finns inget bostadshus att komplettera, juridiskt sett.

  Men fråga kommunen vad du kan göra för att få ett slutbevis.

  Kommumen kan dock inte kräva rättelse efter 10 år, exempelvis att du ska söka bygglov för huset igen.

  Kan du inte kräva att säljaren ska visa upp papper på att allt är grönt innan ni köper huset, ha med det i köpekontraktet.

  Det här är ett tydligt exempel på vad som var dåligt med plan- och bygglagen (1987).
  Dagens plan- och bygglag (2011) är att man måste ha ett slutbesked annars ska kommunen besluta om sanktionsavgift.
   
 3. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 17
  Jag menar att det bästa är att få kommunen att utfärda ett slutbesked/slutbevis nu. Det kan kommunen rimligtvis inte neka till, trots att bygget nu passerat tidsgränsen.
   
 4. S
  Medlem · Nivå 5
  Det här låter inte bra. Kan vi kräva i kontraktet att säljaren åtar sig att fixa slutbeviset innan tillträdet ? Det finns ju bygglov för själva huset etc godkända av kommunen men som sagt inget slutbevis.

  Den besiktningsman vi anlitade från Densia sa att detta inte är något problem då det slarvades ganska mycket med detta i början på 2000-talet och det gått så lång tid nu men nu blir man ju minst sagt osäker.
   
  Redigerat 12 jun 2017 23:17
 5. Joppa83
  Medlem Nivå 7
  Bygglov finns från 2004 men det upphörde att gälla 2009 då inget slutbevis utfärdades.
  Ett bygglov ska påbörjas inom 2år och avslutas inom 5år.

  Men tror inte kommunen orkar att driva genom ett nytt bygglov, de har nog att göra ändå.

  Prata med kommunen att du vill ha ett slutbevis utfärdat.

  Du borde kunna villkora att ett slutbevis ska uppvisas innan tillträde.
   
 6. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 17
  Om jag vore i er situation så skulle jag krävt av säljaren att se till att slutbevis finns för fastigheten innan ni tar över den.

  För er del är det det slutbevis som krävdes i enlighet med den gamla PBL (före 2011) som gäller. Jag skulle villkora det i köpekontraktet. Det innebär att köpekontraktet inte är giltigt förrän paragraferna i köpekontraktet är uppfyllda.

  Så länge slutbevis inte finnas kommer ni inte att få lov att bygga till- eller om. Än mindre bygga nytt. Vägrar säljaren skulle jag avstå köp. Såtillvida det inte är ert absoluta drömboende, i så fall skulle jag ta kontakt med fastighetsjurist (hemförsäkringsbolaget kommer att betala den största delen).

  Lycka till!
   
  Redigerat 12 jun 2017 23:33
 7. Joppa83
  Medlem Nivå 7
  För att förtydliga så hette det slutbevis innan 2011, gamla plan- och bygglagen och slutbesked efter 2011, nya plan- och bygglagen.
   
 8. harry73
  Allvetare · Nivå 19
  Läste i en annan tråd att det inte spelar roll för bygglovet om slutbevis utfärdas eller ej. Så huset är fortfarande byggd med bygglov.
  Detta var också anledningen att de ändrade reglerna i 2011. Jag skulle tro att det finns många hus utan slutbevis.
   
 9. S
  Medlem · Nivå 5
  Jag ringde kommunen igen och pratade med en annan för att bekräfta gårdagens samtal. Ärendet är arkiverat 2008 och man kommer inte att öppna upp detta. Det ska inte påverka mina möjligheter att få nytt bygglov då detta är preskriberat och man inte kommer att öppna upp ett arkiverat ärende. Jag frågade även om jag kan få ett slutbevis utfärdat idag men då kunde han digitalt inte se vilka handlingar man begärde in utan det finns i pappersform vilket tar ännu längre tid att gräva fram. Det är heller inte att beteckna som svartbygge då det faktiskt finns ett godkänt bygglov och finns med i fastighetsregistret etc.

  Känns som att jag får ta dem på orden här och strunta i detta helt enkelt. Han sa även att det var ganska vanligt att det saknas slutbevis och det var därför man gjorde om PBL 2011.

  Tack för alla era svar och synpunkter.
   
 10. S
  Medlem · Nivå 5
  Forskat vidare i det här. Jag fick i morse reda på att oavsett det är preskriberat så kommer vi inte få bygglov för om- och tillbyggnad på befintlig fastighet så länge inget slutbevis finns. Däremot kan det gå bra för t ex attefallshus. Känns inte bra att vi låses in så och säljaren vägrar föra in det i kontraktet utan är stressad att få till ny försäljningsmöjlighet.

  Först sa kommunen att en lägeskontroll var det som saknades för att få slutbevis men när jag granskade alla handlingarna verkade det finnas bland papperen hos kommunen och då framkom istället att det som saknas är:

  "Ansökan om slutbevis, grundkonstruktionsritningar, VA-installationstitningar, yttre VA-situationsplan samt bestyrkt kontrollplan."

  Han som gjorde grunden 2004 säger att allt är inlämnat och har inte kvar några papper och har nu gått i pension.

  Enligt säljaren som pratat med bygglovsavdelningen i kommunen sa dem att
  rent allmänhet att detta är väldigt vanligt och att man brukar inte "lösa" dessa längre när det gått så lång tid. Det går att lösa om man får in alla papper som saknas.
  Och i värsta fall så får man ta någon som ritar upp dessa ritningar men slutbevis behövs absolut inte för attefalls hus tex, den som skulle eventuellt behövas om man bygger om huset väldigt mycket är grundkonstruktionsritningen. Eftersom lagen har ändrats 2011 så tyckte hon att det kanske är lite onödigt att försöka få fram allt, och att det inte skulle påverka framtida ansökningar.

  Enligt en vän som arbetar med bygglov i en annan kommun fick jag ett svar helt tvärtom. Det som är problematiskt är, förutom att det inte finns slutbevis, att det inte finns bestyrkt kontrollplan och att det inte finns några grundkonstruktionsritningar. Kontrollplanen är viktig eftersom det verifierar att huset är byggt på rätt sätt och eftersom saknas ritningar så kan det vara svårt att verifiera kontrollplanen i efterhand. Det krävs även att en kontrollansvarig är villig att ta på sig uppdraget att verifiera en kontrollplan i efterhand, vilket egentligen går emot deras uppdrag eftersom de ska vara delaktiga när huset byggs. Om något skulle hända med de delar av huset som inte är kontrollerade så kan det bli problem i framtiden. Ni kommer också stå för samma problem som den nuvarande ägaren om ni en dag väljer att sälja.

  Det bästa för oss som köpare skulle vara att det kopplas in en kontrollansvarig som kan reda ut bygganmälan och hjälpa till med handlingarna som krävs för att få slutbesked. Hon rekommenderar att skjuta på köpet fram tills det är klart eller få in en klausul i kontraktet och avslutar med att säga ingen av de som arbetar med de här frågorna skulle köpa ett hus som saknar slutbevis för att vi då tar ett väldigt stort ansvar och beslut kring att inget kommer att hända med huset i framtiden.

  Läget ser alltså inte bra ut och det känns som att vi måste tacka nej. Får olika och oklara besked hela tiden.
   
 11. Joppa83
  Medlem Nivå 7
  Enligt gamla plan- och bygglagen.

  9 kap 10 paragrafen: När byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen och byggnadsnämnden inte funnit skäl att ingripa enligt 10 kap., skall nämnden utfärda ett bevis om detta (slutbevis).
  Om byggnadsnämnden finner att det brister i förutsättningarna för att utfärda slutbevis, skall byggnadsnämnden utan oskäligt dröjsmål ta ställning till i vilken omfattning byggnaden skall få användas innan bristerna avhjälpts. Lag (1994:852).

  Tittar man på paragraf 9 kap 9 står det att kontrollen kan utföras om det finns särskilda skäl av byggnadsnämnden.

  Så i lag ska de utföra kontroll för att säkerställa att kontrollplanen uppfyllts. Och finner de att det brister för att utföra ett slutbevis, skall byggnadsnämnden utan oskäligt dröjsmål ta ställning till i vilken omfattning byggnaden ska få användas innan bristerna avhjälpts.

  Jag skulle tolka det som att byggnadsnämnden kan avgöra om kontrollplanen uppfyllts och därmed utfärda ett slutbevis.
   
  Hemmakatten gillar
 12. S
  Medlem · Nivå 5
  Jag blir inte klok kring det här. Är det saknade dokumenten något som man i efterhand enkelt kan rekonstruera ? Lägeskontrollen är ju gjord och godkänd så fastigheten ligger ju åtminstone rätt. Eller är det allvarligt och svårt att få tag i och går ej att lösa smidigt ?
   
 13. Joppa83
  Medlem Nivå 7
  Grundkonstruktionsritningar:
  Här måste en konstruktör i princip veta hur plattan (förmodar att det är platta på mark) utfördes för att kunna upprätta nya k-ritningar.
  Är det lösvirkehus eller är det leverantörshus?
  Är det ett leverantörshus kanske de kan bistå med handlingar för det huset?

  VA-installationstitningar:
  Samma sak här svårt att göra en ritning i efterhand om man inte vet hur dragningen är utförd.

  Yttre VA-situationsplan:
  Här borde dragningen vara rakt mot huset från servisen, men det är inte garanterat att det är så.

  Bestyrkt kontrollplan:
  Detta borde kommunen kunna göra enligt mitt tidigare inlägg.
   
  Saintus gillar
 14. S
  Medlem · Nivå 5
  Tack @Joppa83 !

  Det är krypgrund och en smålandsvilla modell stora mariannelund. Så det borde ju inte vara någon unik lösning. Jag har själv fått ut ritningar på el/avlopp/Ventilation inne i huset men det är uppenbarligen inte det som efterfrågas eller så finns det olika typer av liknande dokument. Om jag vet att det går att lösa i efterhand med lite kontroller och till rimliga kostnader < 20.000 kr så är det ok för oss. Men om det kan dyka upp showstoppers bland papperen som förhindrar slutbevis då verkar det vansinne att köpa detta utan prisreducering tycker jag.
   
 15. Joppa83
  Medlem Nivå 7
  Känns lite som att kommunen inte riktigt vet själva var de vill ha...

  Är det smålandsvillan så är det en standardgrund de använder sig av, eller nu förtiden är det det iallafall.
  Så då borde de kunna lämna en k-ritning för grunden.

  Då kan man även krypa ner i grunden och se var va kommer upp och då rita ut på nybyggnadskartan hur va är draget, man får anta att det är draget rakt från servisen.

  Och har du tur så var det Börje Rosell(hoppas det är ok att skriva ut hans namn) som var inblandad som kvalitetsansvarig och kan hjälpa dig med att avsluta ärendet hos kommunen.
  Börje har var inblandad i väldigt många smålandsvillan-byggen.
  De smålandsvillorna jag varit inblandad i har han alltid varit kontrollansvarig.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: