personstarthumb-up

Friggebod, BYA , altan

3k läst  19 svar

 1. M
  Medlem Nivå 3
  Hej

  några frågor

  1. kan man ha 15kvm altan tak till huset och 15kvm friggebod ?
  2. kan man ha flera små friggebodar som tillsamman max är 15kvm
  3. räknas friggebodens yta in i huset byggyta ?
  4. om vi får bygga 100kvm hus på vår tomt och vårat hus är 100 kvm kan vi ändå bygga en 15 kvm friggebod?

  Tack
   
  Redigerat 19 jul 2013 14:55
 2. JothaR
  Medlem Nivå 7
  1: Ja
  2: Ja
  3: Nej
  4: Ja

  En friggebod är en bygglovsbefriad byggnadsåtgärd och får uppföras till maximalt 15kvm per fastighet.

  För att definieras som friggebod måste den dock upppföras inom detaljplan (utanför finns per definition inget som heter friggebod utan då är det en komplememtbyggnad), den skall vara max 15kvm, den får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5m och taknockshöjden får inte överstiga 2,5m (aningens osäker på siffran så den kan vara värd att kola upp).

  Utöver detta är friggeboden även "begränsad" till att den skall placeras "i nära anslutning" till huvudbyggnaden, detta är ju främst ett tolkningsproblem om man har en mkt stor fastighet.
   
  Mr.Blom gillar
 3. F
  Medlem Nivå 6
  Du kan inte bygga altantak och friggebod på vardera 15 m2. Du kan dock lösa detta du begär bygglov för en av byggnaderna.

  Maxhöjd är 3 meter på friggebod, räknat från snitthöjden på marken runt omkring.
  4,5 meter från tomtgränsen gäller med kommunen som granne( tex väg) Du får ställa den närmare om din granne godkänner det.
   
  Mr.Blom gillar
 4. JoakimJohansson
  Medlem Nivå 7
  Har man redan byggt så stort man får kan de va svårt att få bygglov ytterligare. Så är det i vårt fall men kan säkert skilja från kommun till kommun....

  Däremot en friggebod på 15kvm fick vi bygga....
   
  Mr.Blom gillar
 5. JothaR
  Medlem Nivå 7
  Om man tittar i PBL kap9 par4 så framgår det med tydlighet att man får uppföra (långt ifrån ordagrant, men ändock):
  1: uteplats m plank mm till 3, 6m(??) från huset
  2: altantak över sådan plats (se pkt1, så vart du uppför det är av betydelse), max 15kvm
  3: friggebod, max 15kvm

  Helt rätt att det var 3m taknockshöjd från kringliggande marks medelnivå som är det som gäller!
   
  Mr.Blom gillar
 6. JothaR
  Medlem Nivå 7
  Just det, precis som anges ovan så kan du mot granne få medgivande om närmare placering...
  Kan dock vara värt att göra en skiss på åtgärden/placeringen och få en daterad signatur och gärna fastighetsbeteckningarna på pränt... Då "gäller" medgivandet även om grannen skiftas! ;-)
   
  Mr.Blom gillar
 7. M
  Medlem Nivå 3

  Tack för svaret

  altan och friggebod
  eller
  altan eller friggebod

  har man 15kvm altan tak kan man ändå bygga 15kvm friggebod ?
   
 8. M
  Medlem Nivå 3
  Hej igen

  Jag tolkar det så här
  totalen på skärmtak får inte överstiga 15kvm
  och totalen på komplementbyggnad får inte överstiga 15kvm
  och som jag tolkar det så är det 2 olika "ytor" och därför borde man få ha 15kvm tak och en 15kvm komplementbyggnad(er)

  vad säger ni ?

  se här


  4 § För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att
  1. med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter,
  2. anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i 1 eller över en altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller
  3. i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra en komplementbyggnad som

  a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte har en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter,
  b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och
  c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

  En åtgärd som avses i 1–3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
  Första stycket 3 gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov.
   
 9. vespaman
  Medlem Nivå 7
  Förutsatt att altanen har tak;
  Altan eller friggebod. Du kan inte ha båda utan bygglov.
   
  Mr.Blom gillar
 10. B
  Medlem Nivå 4
  Så tolkar jag det också, skärmtak är en sak, komplementbyggnad något annat.
   
  Mr.Blom gillar
 11. M
  Medlem Nivå 3
  Hej alla
  tack för er hjälp

  Jag ställde samma frågor till stockholm stadsbyggnadskontor

  Och fick det svar

  Jag svara med
  och fick till svar


  så allt verkar lungt :)
   
  Redigerat 22 jul 2013 20:01
 12. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Exakt så anser jag också att det är.
  Samt att alla svar i det första svaret du fick (från JothaR) stämmer, ...förutom att max nockhöjd är 3 meter.
   
  Mr.Blom gillar
 13. vespaman
  Medlem Nivå 7
  Ser man på, då har man lärt sig något nytt! Gillar även att det är snitthöjden som räknas, trodde det var maxhöjden. Nu kan jag bygga i brant sluttning :)
   
 14. JothaR
  Medlem Nivå 7
  Nja...
  Taknockshöjden räknas alltså från markens medelnivå invid byggnaden (rakt under fasadlinjen) och upp till taknocken!

  Höjden räknas alltså från den tänkta marklinjen och upp till nocken och denna sträcka får inte överstiga 3,0m.

  I regel är en färdig friggebod (byggmodul) konstruerad så att du nästan måste ha den stående på eller strax över plan mark...
   
 15. vespaman
  Medlem Nivå 7
  Om jag har, säg 1,5m i ena änden av huset, och 4,5 i andra, och marken är jämt slutande, skulle det inte funka menar du?
   
Taggar: bya, friggebod

Hej där! så kan du också ställa frågor i forumet. :love: