Byggahus.se

Formaldehyd och VOC i inomhusluft?

  1. M
    Medlem Nivå 1
    Någon som vet om det finns några gränsvärden för VOC (flyktiga organiska föreningar) samt cancerframkallande formaldehyd i inomhusluft?

    Tar gärna emot tips på billiga mätare för aldehyd-halter och VOC-halter.