Byggahus.se

Esbe vrg133 till 32 pex kulvert?

 1. F
  Medlem · Västmanland · 26 inlägg

  Fendt927

  Medlem
  Jag har köpt tre esbe shunt vrg133 med 28 klämkoppling. Jag ska fördela värme från en 80 kW ETA flispanna till en 25 kulvert och två 32 kulvert. När jag tittar i shunten är hålen 16 mm, det borde strypa flödet för mycket tänker jag. En Vrg 233 borde vara större, men har svårt att hitta den på nätet. Eller är det ok med denna shunt? Ska jag välja någon annan?
   
 2. S
  Medlem · Skåne · 63 inlägg

  Sture Castor

  Medlem
  Vanligast är att använda en injusteringsventil till respektive förbrukare, t ex byggnad, varmluftsbatteri, mm i värmesystemet. Värmesystemet kan då balanseras hydrauliskt så att tryckfallen till de olika förbrukarna blir lika stort. Då fördelas vätskeflödet i förhållande till förbrukarnas behov. Utan injusteringsventiler kommer flödet att fördela sig mellan värmekretsarna, så att kretsen med lägst tryckfall kommer att få störst flöde. Om den kretsen råkar vara den med lägst värmebehov kan det bli så att de resterande flödet i de övriga inte räcker till.

  Ett annat sätt att fördela flödet till de olika förbrukarna är att använda sig av returtemperaturventiler som placeras på returledningen från respektive förbrukare. Om ett hus är försett med ackumulatortank placeras returventilen på returledningen från denna. Ventilen sköter då varmhållningen av tanken. Fördelen med returtemperaturventiler är att "cirkulationen" regleras efter det rådande uppvärmningsbehovet. Returventilerna har ett läckflöde på 1 - 2 % då det inte finns något uppvärmningsbehov. Det gör att cirkulationspumpen kan få sin kylning även om värmebehovet är noll i systemet. Lämpliga ventiler är t ex Danfoss FJV och FJVR.

  Ett tredje sätt är att använda ackumlatortankar till förbrukarna, som laddas via temperaturkänning och reglersystem.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.