Byggahus.se
Hej,

Vi har mer eller mindre beställt om att gå på arkitekt ritat hus. Arkitekten rekommenderar inte en total entrepenad för dem anser att "de är som att kasta pengarna i skön". De säger att de kommer hjälpa oss genom processen men de kommer inte att driva de olika projekten som en projektledare. De kommer hjälpa oss gå igenom alla offerterna och ta möten osv med de olika entreprenaderna.

Vad finns de för alternativ och vad är skillnaden på dessa?

jag skulle egentligen helst vilja vara så lång ifrån de tekniska delarna som möjligt då jag personligen inte har så bra koll. Har många i min närhet som byggt och kan steppa in dock är det något som jag inte kan använda på daglig nivå.

Är det en Generalentreprenad (GE) som gäller för mig och som kanske är bäst nu när vi kommer köra arkitekt ritat?

Och vad har en "kontroll ansvarig" för funktion i detta? Ingår det i GE: s uppgifter. Tänker på kontraktet som vi fått från Arkitekten där det står att byggherren är ansvarig.

"Det är även byggherrens
ansvar att anlita en kontrollansvarig (KA), och att dennes
uppgifter och certifikat skickas in till kommunen."

Samt är det någon som kan tips om en bra General entreprenad i Stockholm.

Ritningarna kommer från Anders Holmberg Arkitekter
 
Bara för att göra det tydligt så ska jag först berätta vad de olika begreppen betyder och innebär så vi pratar om samma sak.

Entreprenadformer:
Utförandeentreprenad - Beställaren projekterar byggnationen i detalj och entreprenören följer dessa handlingar, eventuella fel står beställaren för men kan skicka krav vidare till konsult.
Totalentreprenad - Entreprenören gör den större delen av projekteringen och får kanske bara en planritning och lite funktionskrav på de olika delarna. Entreprenören står för eventuella fel på valda lösningar.
Styrd totalentreprenad - En mix av de två ovanstående.

Upphandlingsformer:
Generalentreprenad - Beställaren handlar upp en entreprenör (Oftast byggare) som sedan själv anlitar de underentreprenörer som behövs. Man har bara en avtalspart här.
Delad entreprenad - Beställaren handlar upp alla entreprenörer och har direktavtal med alla. Använder man detta konceptet är det även beställaren som ansvarar för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Starkt avrådande från att använda detta om man är en ovan beställare.

Kontrollansvarig:
Dennes ansvar är att kontrollera att det byggs enligt de regelverk som finns. Det är beställarens uppgift att anlita en sådan men man kan säga att han jobbar åt byggnadsnämnden. Många KA säljer även extra tjänster som rådgivning, besiktning och projektledning.

Så i ditt fall är ju en generalentreprenad att föredra, om du väljer utförande- eller total-entreprenad spelar inte lika stor roll men du kan ju precisera mer exakt hur och vad som ska byggas. Entreprenörens kostnad blir oftast billigare men du får lägga mer pengar på konsulter. Din arkitektfirma borde ju kunna hjälpa dig med referenser på både entreprenörer och KA.