Byggahus.se

Betalat privat väg - avstyckning av tomter bredvid

 1. A
  Medlem · Stockholms · 77 inlägg

  arst

  Medlem
  Jag har en tomt där jag byggt. Det är ordentligt ute på landet. Jag har byggt bostadshus om runt 120 m2, avslutat för 3 år sen (köpte tomten för runt 8 år sen).

  Tillfartsvägen till min tomt går på gränsen mellan två grannfastigheters mark - varav ena grannen har marken som vägen ligger på. Nu har andra grannen längs vägen (som ej äger mark under väg) långt gångna planer på att stycka av åtminstone en tomt, som isåfall kommer använda nästan hela tillfartsvägen.

  Tillfartsvägen anlades av personen jag köpte tomten av, det skrevs ett servitut för den. Det är enda sättet att komma till min tomt. Vägen är runt 200 meter lång, vad jag vet kostar sådan väg runt 1000 kr per meter att bygga (den är bra byggd). Jag betalade en ordentlig slant mer för tomten än föregående ägare (som avbröt sina planer efter sitt vägbygge hit).

  Så jag känner att jag finansierat vägen. Mina grannar har använt den fritt efter eget behag - jag har känt mig OK med det, tills nu.

  Så grannen som vill stycka av tomt och använda "min väg" till den nya tomten verkar tagit för givet att den nya tomten kan använda vägen, utan att hittills ta upp saken med mig.

  Jag funderar på vad juridiskt läge på detta kan vara. Än så länge finns ingen ny avstyckad tomt. Jag funderar på om jag borde inrätta en vägförening, i vilken den nya tomten isåfall skulle behöva betala andel av.

  Jag vill inte att det här springer iväg för långt, och att jag senare skulle förstå vad jag borde gjort, innan tomten styckades av.

  Funderingar, analys, råd ?
   
 2. Jonatan79
  Hobbysnickare · Nacka · 16 802 inlägg

  Jonatan79Premiumikon: Hand

  Hobbysnickare
  Det är ju inte din mark , alltså är det markägaren som kan upplåta servitut även till den blivande ägaren av den avstyckade tomten. Det spelar ingen roll vem som har betalat för dragning av tillfartsvägen för flera år sedan. Detta påverkar alltså inte dig eller din ekonomi , förutsett att det inte står i ditt servitut att du är skyldig att underhålla och bekosta allt underhåll på tillfartsvägen. Isf ska du prata med markägaren om han skriver ytterligare ett servitut.
   
  • Laddar…
 3. KnockOnWood
  Grundstött · Halland · 28 390 inlägg

  KnockOnWoodPremiumikon: Hand

  Grundstött
  Bra svar från jonatan79!

  För att få igenom en avstyckning/fastighetsbildning hos LMV måste den viktiga frågan om tillfartsväg lösas.
  Och då kan inte LMV ensidigt besluta om detta, utan att höra med fastighetsägaren där tillfartsvägen är tänkt att gå.

  Det kan bli fråga om ekonomisk ersättning för "intrånget" och omfördelning av andelstal i en vägsamfällighet,
  för att reglera hur kostnader skall fördelas.

  Detta innebär förhållandevis dryga förrättningskostnader hos LMV, som rimligen den person som begär skapandet av den nya fastigheten bör betala.

  (Ursäkta det uppstyltade språket! Har just tillbringat fyra timmar på ett politiskt möte :p )
   
 4. K
  Medlem · Malmö · 1 760 inlägg

  kindvall

  Medlem
  Vad står det i servitutet för "din" väg?
   
 5. A
  Medlem · Stockholms · 77 inlägg

  arst

  Medlem
  Tack för svar. Jag antar, att som ofta med regler, juridik osv, det är svårt att landa i något som känns helt rätt i magen. (Det som inte känns helt 100% är att en person lägger ut bortåt 200 tusen kr på något, som sedan någon annan, i samma utsträckning som betalande person, sedan utnyttjar gratis)

  Jag lokaliserade servitut-text på Lantmäteriets sidor (bra tjänst!). Texten är från 1968 och lyder: "Med det avstyckade området följer rätten att över stamfastigheten anlägga och begagna väg å en fyra meter bred markremsa utmed gränsen till [fastighet X] samt vidare över åkern fram till den i södra delen av stamfastigheten befintliga ägovägen, som må begagnas ut till vägsamfällighetsväg".

  Skall sägas att även om servitut för vägen skrevs 1968, så kom vägen först för några år sen (var sommarstuga här).
   
 6. R
  Medlem · Västernorrland · 1 898 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Det stämmer inte alls.
  Vägen är din, alltså själva anläggningen med grus, diken och andra byggtekniska investeringar.
  Det är bara marken under, som väganläggningen är placerad på är grannens.
  En väg som du äger bestämmer du vem som får köra på.
  "rätt att anlägga" är en tydlig formulering för att det är din egen väg, att det inte är grannens väg som du bara har lov att köra på.

  Det man normalt gör i liknande fall är att den nystyckakade fastigheten sas köper in sig och blir delägare i vägen genom att betala en engångssumma och efter det så delar ni på beslut och kostnader. Kommer att regleras av Lantmäteriet i samband med att avstyckningen görs.

  När Lantmäteriet börjar sin förrättning ska du se till att prata med dem och få dina synpunkter hanterade i ärendet. Tala om att din fastighet har bekostat hela vägbygget.
  Troligen blir du automatiskt bli kontaktad om ditt servitut berörs, men det kan man inte vara helt säker på, beroende på hur gamla saker har förts in i register osv.
   
 7. A
  Medlem · Stockholms · 77 inlägg

  arst

  Medlem
  Sista svaret stämmer mot hur jag känner det, vägen byggdes enbart för att kunna bebygga min tomt, och finansierades oxå av denna tomt.

  Jag har läst igenom lite mer av detaljer i servitut, som låg listade på min tomt. Har försökt att se om granne ev har servitut på min väg, men har svårt att inse varför de skulle ha det (de har i några steg expanderat sin tomt, från runt 2000 m2 till kanske 25 000 m2 [!]).

  Nu är det så att de inte har tänkt att stycka av direkt (de bygger huset för en släktings skull), utan det blir ytterligare ett bostadshus, på samma tomt. Men de har sagt att framtida avstyckning är realistisk.

  Huset är planerat nästan vid slutet av min väg, och de har tänkt att använda min väg som enda tillfart.

  Nu undrar jag om kommunen gjort en blunder som släppt igenom det här bygglovet. Om deras fastighet inte har servitut på "min väg" och det är enda sättet att ta sig dit... då känns det så.

  Det är alltså en känslig fråga "hur mycket min" vägen är.

  Om jag skulle välja att ifrågasätta det här, vill jag verkligen känna mig trygg med att jag är "ägaren av vägen" och i princip kan neka tillfart för andra (tills inte ett servitut för grannen upprättas).
   
 8. Jonatan79
  Hobbysnickare · Nacka · 16 802 inlägg

  Jonatan79Premiumikon: Hand

  Hobbysnickare
  OK, då förstår jag bättre. Men om du nu har betalat ett högre tomtpris och inte kostnaden för själva vägbygget blir det svårt för dig att bevisa att du bekostat vägen :( LMV kommer ge den tredje tomtägaren rätt att köra på din väg så kolla vad dom har för rutiner och praxis för ev ersättning. Jag håller med att du bör få ersättning om det nu är du som bekostat vägen själv, men är rädd att ersättningen inte blir speciellt hög och kostnader hos LMV är inte låga :(
   
 9. K
  Medlem · Malmö · 1 760 inlägg

  kindvall

  Medlem
  Så att det blir klart, du har alltså servitut för väg på Granne1s fastighet, och det är Granne2 som behöver använda vägen för tillfart till sin avstyckade fastighet?
  Granne2 behöver ju isf ett servitut mot Granne1 för att ta väg. Risken är ju att han får ett servitut att nyttja befintlig väg.

  Det är kanske läge att ta ett samtal med Granne1 i första hand?
   
 10. A
  Medlem · Stockholms · 77 inlägg

  arst

  Medlem
  Bilden stämmer, Granne2 har utgått från att de kan använda min väg, för att ta sig till den plats de vill bygga ytterligare ett bostadshus.

  Men nu förstår jag varför kommunen släppt igenom detta bygglov. Granne2 har mark hela vägen ut till den större samfällighetsvägen, och är därmed inte beroende av andra grannar för tillfart, han har ju all rätt att bygga tillfartsväg över sin egen väg. Så han behöver inget servitut hos Granne1, men det ger honom inte lov att använda andras privata mark och vägar, enligt eget gottfinnande.
   
 11. Anna_H
  Husägare · Värmland · 12 628 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Det är som sagt din väg, och du har därmed rätt att ha diken på din väg tex, vilket ju skulle omöjliggöra en anslutning tills de köper in sig. De måste också skrivas in i servitutet och då vara med och betala vägunderhållet.
   
 12. M
  Medlem · Västra Götalands · 10 679 inlägg

  -MH-

  Medlem
  En kartskiss hade varit bra. Hur många är ni som måste använda vägen för utfart? Är det bara du, eller gäller det övriga 3 grannar också? Eller har de annat sätt att ta sig ut, men använder vägen av bekvämlighet?

  Om ni är några stycKen som har bra användning av vägen, skapa en samfällighet. De får då köpa in sig i din väg och sen så delar ni på underhåll enligt båtnadskalkyl.


  Inte det billigaste alternativet, men det mest långsiktigt hållbara.
   
  • Laddar…
 13. harry73
  bra på allt · Skåne · 15 635 inlägg

  harry73Premiumikon: Skruvdragare

  bra på allt
  Har varit med om ungefär samma sak. Markägaren kan ge servitut över din väg utan att du blir tillfrågad, och därefter blir det svårt att göra något åt det. Så det är viktigt att ligga på.
  Både hos Grannen, Lantmäteriet men också hos kommunen när man som granne får yttra sig om bygglovet
   
  • Laddar…
 14. A
  Medlem · Stockholms · 77 inlägg

  arst

  Medlem
  Nu har jag varit i kontakt med lantmäterimyndighet hos kommunen. Jag hade turen att hitta en kunnig person som hade tid och möjlighet att ge mig feedback direkt.

  Vad gäller mitt servitut, så är min typ av servitut "kraftigare" typen (...följer rätten att över stamfastigheten anlägga och begagna väg å en fyra meter bred markremsa...), och vägen som byggdes av föregående ägare är att betrakta som egendom som hör till min fastighet (lantmätaren använde ordet "egendom").

  Så därav följer andar saker som har med egendom att göra (kan ej ta, använda, låna, orsaka slitage på - utan avtal med den vars egendom det är). Lantmätare sa oxå uttryckligen att min granne ej har rätt att använda vägen.

  Den andra grannen (som äger mark under vägen), har ej byggt och äger inte vägen och har ej rätt att upplåta den till första grannen (varken genom avtal eller via servitut).

  Vill första grannen använda vägen måste det ske på villkor som vi båda accepterar och är nöjda med. Annars ingen användning.

  Känns lite hoppingivande att servitut var skrivna (och har en mening) för att hantera denna typer av situationer så bra som möjligt. Nu är jag nöjd!
   
 15. M
  Medlem · Västra Götalands · 10 679 inlägg

  -MH-

  Medlem
  Det vore intressant att veta hur du går vidare, jag sitter potentiellt i samma situation, en väg som jag skall bygga på annans mark som även annan har nytta av.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.