Byggahus.se

Bastu på 4 kvadrat markarbete?

  1. T
    Medlem Nivå 2
    Nu har jag kollat manualen och eftersom vi köpte till vattenbehållaren så följde det med strålningsskydd till de oisolerade
    delarna. När man har det så minskar säkerhetsavståndet från 500 till 250 mm från brännbart material.

    Avstånden verkar dessutom bero på vilken kamin och vilken typ av skyddsvägg man har.