Byggahus.se

Anslutningsavgift till redan anslutet vatten?

 1. K
  Medlem Nivå 1
  Mitt hus från 30-talet har kommunalt avlopp och vatten indraget till källaren, arbetet utfördes på 60-talet. Tidigare ägare valde att ta vatten ur egen brunn istället, men kopplade på kommunalt avlopp.

  Nu vill jag koppla på kommunalt vatten.
  Kommunen kräver då anslutningsavgift för ca 60´000kr - en avgift utan någon insats från kommunens sida. Arbetet i form av koppla på slang från ledningen till husets vattensystem/mätare får jag såklar bekosta, men det räknar jag är en mindre utgift eftersom rören från vattenledningen redan är dragna in i huset.

  Min fråga till er är, kan det kommunala vattenbolaget ta ut en sådan hög avgift?
  Vid tillfället ledningen drogs på 60-talet var anslutningsavgiften 300kr, idag är det alltså över 60´000kr

  Någon som har svar eller synpunkter?
   
 2. roland53
  Medlem Nivå 13
  Förr var det ganska vanligt att man kunde avstå inkoppling av antingen vatten eller avlopp.

  Man kan väl säga att 300 var väl för avloppsbiten? Hur mycket skulle avgiften vara om även vattnet kopplades in?

  300:- år 1960 motsvarar 3.228:- år 2010 så ja kanske överpris, men kommunen kan väl själv besluta avgiften i sann "demokratisk" anda. :D

  Om förre ägaren betalat full avgift redan så bör detta finnas kvar i arkiven. Kanske bra timpeng att forska lite...:)
   
  Redigerat 11 dec 2013 11:47
 3. K
  Medlem Nivå 1
  Tack för svar Roland53
  300kr var avgiften för anslutning av vatten! 250kr var avgiften för avlopp. Tänk vad snålheten bedrar.
  Jag har pappret från arkivet, där framgår att man inte betalat 300kr för vattenanslutning :(
   
 4. S
  Medlem Nivå 8
  En bekant snålade med att koppla in vattnet när de höll på att dra in det kommunala i villaområdet, nöjde sig med avloppet. Vattnet ville de 30 tkr nu några år senare vill de ha 90 tkr när han ville koppla in det.

  mvh
   
 5. H
  Moderator · Nivå 25
  Visst känns det som mycket för något som redan är gjort. Men det handlar om att man får köpa in sig i ledningsnätet. Det är inte bara sista metrarna mellan kommunens ledningar och huset.
   
 6. T
  Medlem Nivå 1
  Men om man har köpt in sig i ledningenätet på 60-talet och typ använt kommunalt vatten i ett par tiotal år för att därefter ansluta till egen brunn - är det motiverat med ytterligare en anslutningsavgift om man vill återgå till att ha kommunalt vatten.

  Alla ledningar finns ju där. Är i situation liknande trådstartaren, med den skillnaden att kommunen kräver bevis på att avgifter har betalats.Kommunen säger att de inte har några papper som visar på att anslutningsavgift har betalats. Och visst - det ligger en bit tillbaka i tiden.

  Vem har egentligen bevisbördan? Har fastigheten tidigare försörjts ett 20-tal år med kommunalt vattan, räcker inte det?
   
 7. C
  Medlem · Nivå 8
  Om du kommer med ett påstående måste du visa att det du påstår är rätt. Det är alltså inte så att kommunen har någon "omvänd bevisbörda" d,v,s, att de måste visa att föregående ägare inte betalat.

  Finns det inte några personer som bott länge I området som kan intyga att fastigheten förutom att vara ansluten,nyttjat vattnet och då också sannolikt betalat anslutningsavgift....Det kan ju vara ett visst stöd I fortsatta dissk. med kommunen
   
 8. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Gamla vattenräkningar att hänvisa till?
  Eller verifikationer hos bank att betalningar har skett?


  Sens moral: Släng ALDRIG gamla kvitton!
   
 9. T
  Medlem Nivå 1
  Kvitton kan av olika anledningar försvinna.

  En hypotetisk situation kan vara en brand, där all dokumentation försvinner, och fastigheten vid tidpunkten försörjs med eget vatten, trots att anslutningsavgift till det kommunala nätet betalts tidigare. Det behöver här inte vara fråga om någon ny ägare, utan om samma som betalt anslutningsavgiften. Att uppfylla en bevisbörda kan då vara svårt, om fastigheten i ca 10 år valt att ta vatten ur en egen brunn.

  Tycker att kommunen borde se till att ha dokumentation vilka fastigheter som varit och är anslutna till deras nät. Borde inte vara så svårt att åstadkomma.

  Nu är jag dålig på den tekniska biten, men är det inte bara att titta efter om fastighetens rör är anslutna till det kommunala ledningsnätet? Tänker jag fel här?

  Det finns väl heller ingen kommun någonstans som gratis ansluter en fastighet till det kommunala nätet? Eller?
   
 10. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Man kan vända på resonemanget också
  skriver TS Kirurgen.

  Nåväl, koppla över från brunnen till den kommunala ledningen och njut :)

  Varför besvära kommunen, då vill de säkert sätta upp en mätare och skicka en massa räkningar.
  De har säkert annat viktigare att pyssla med.
  Genuscertifierad snöröjning och så'nt ;)
   
 11. A
  Medlem Nivå 6
  Fråga kommunen när förbindelsepunkt för vatten upprättades.
  Fråga sedan varför inte anläggningsavgift togs ut i samband med upprättandet av förbindelsepunkt.

  Edit: om det nu är konstaterat att det inte är betalt.
   
 12. T
  Medlem Nivå 1
  Avgiften är betald i slutet på 1960-talet, men kommunen menar att ny anslutninsavgift ska betalas. Det spelar ingen roll att den betalts en gång i tiden.

  De motiverar det med att löpande fasta avgifter inte har betalts under den tiden som fastigheten valt att ta vatten från den egna brunnen.

  Vet någon var det finns juridisk reglering för kommunens rätt att ta ut flera anslutningsavgifter? Kan kommunen kräva invånare på fasta avgifter under en tidsperiod då eget brunnsvatten använts? Och som konsekvens av att detta inte gjorts, kräva nya avgifter, när man väljer att åter ansluta sig?
   
  Redigerat 16 dec 2013 15:20
 13. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Nu skall jag spekulera lite:

  Normalt betalar man en fast avgift per fastighet/lägenhet och en rörlig avgift för den förbrukade mängden vatten.
  Om du var ansluten och betalt anslutningsavgift borde du alltså under alla år betalat den fasta avgiften, även om du inte förbrukat något vatten.

  Att du inte avkrävts någon avgift alls kan man tolka som att du aldrig räknats som ansluten till det kommunala vattnet.
  Och du har tydligen ingen vattenmätare heller vilket pekar på samma sak.

  Kan de vara så att den anslutningsavgift du betalat endast gällde avloppet?
   
 14. T
  Medlem Nivå 1
  Nej, anslutning betalades för både vatten och avlopp. Fastigheten försörjdes med kommunalt vatten i ett par decennier. Därefter borrades en egen brunn och vattenledningarna anslöts dit. Kommunalt avlopp fortfarande, med vad jag har för mig, halverad taxa. Vattenmätaren som tidigare mätt kommunalt ingående vatten mätte nu istället vatten från den egna brunnen och på basis av denna vattenmängd beräknades sedan den rörliga avgiften för avloppet.
   
  Redigerat 16 dec 2013 16:06
 15. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Ja, det låter som att du har helt rätt.

  Men hur övertalar man kommuntjänstemännen om detta?
  Klart att de är sugna på nya anslutningsavgifter.
  De är ju astronomiska nu för tiden.