Ett steg närmare solceller på fönster

Forskare har förbättrat LSC-tekniken som väntas bli den teknik som slår igenom för solceller i fönsterrutor.

PNV/LSC solceller på hus

PNV/LSC solceller på hus Foto: Yilin Li, Rice University

Polymer International rapporterar om en ny solcellsteknik med stående solceller som placeras i fönster. Det handlar om fönster med konjugerad polymer som ligger mellan två paneler av akryl, forskarna har döpt det till PNV. Tekniken bygger i grunden vidare på det som kallas för Luminescent Solar Concentrator (LSC), och det forskarna gjort är att förbättra den tekniken.

Det intressanta med LSC är inte bara det faktum att den kan placeras i fönstren istället för på taket, och därmed vara ett komplement, eller ett alternativ för de som idag inte får/vill ha solpaneler på taket. Utan även det faktum att den alstrar el även kvällstid genom att plocka upp ljuset från inomhusbelysningen. Faktum är att tekniken gav bättre verkningsgrad med LED-belysning som ljuskälla än från solens strålar.

Tekniken är som sagt på forskningsstadiet. Det innebär att det fortfarande finns utmaningar, såsom att det ger lägre verkningsgrad än traditionella solceller samt att de bryts ner fort. Men det är sådant forskarna på Rice University i Texas planerar att titta mer på framöver.