Ekonomi

Medlare ska få fram mer byggklar mark

Landshövdingen i Östergötland Elisabeth Nilsson tillträder som förhandlingsperson.

Landshövdingen i Östergötland Elisabeth Nilsson tillträder som förhandlingsperson. Foto: Göran Billeson.

Förhandlingsperson tillsatt för att motivera försäljning av statlig mark.

Brist på mark är en av anledningarna till bostadsbristen uppger bostadsminister Peter Eriksson. Orsaken till detta är delvis att statliga företag och myndigheter är ovilliga att sälja mark till kommunerna, vilket en nyligen tillsatt förhandlingsperson ska råda bot på.

Förhandlingspersonens uppgift blir att leda samtal och få till försäljningar på mark som är lämplig att bygga på.

– Jag tror att det blir mycket effektivare om vi har en person som direkt är involverad och kan prata direkt med byggherrar och kommuner och se till att vi får igång processer om att få sälja mark eller upplåta för tomträtt ibland, säger bostadsminister Peter Eriksson till Sveriges Radio.

Hur många bostäder som kan tänkas bli aktuella tack vare detta är i dagsläget oklart. Däremot visar en äldre undersökning att flera kommuner försökt köpa statlig mark men upplevt processen komplicerad och förhandlingsparten ovillig.