Juridik, Ekonomi

Få vet vad ett skuldkvotstak är

Många saknar kunskap om grundläggande begrepp på bostadsmarknaden och det är ett problem, menar SBABs boendeekonom.

Så här ser kunskapen om begreppen ut i olika åldersgrupper. Staplarna anger hur många som förstår begreppet.

Så här ser kunskapen om begreppen ut i olika åldersgrupper. Staplarna anger hur många som förstår begreppet.

En klar majoritet har koll på vad amorteringskrav och ränteavdrag är för något, men betydligt färre förstår innebörden av begrepp som skuldkvotstak och uppskov. En undersökning från SBAB visar att så många som 65 procent inte vet vad ett skuldkvotstak är för något.

– Det krävs att du är påläst för att fatta välgrundade och genomtänka beslut på bostadsmarknaden. Men det råder uppenbarligen en stor begreppsförvirring. De som påverkas av de enskilda begreppen förstår inte innebörden och kan inte dra slutsatsen hur det kan påverka den enskilda bostadssituationen, säger Claudia Wörmann, boendeekonom hos SBAB.

Undersökningen visar även att det råder förvirring kring begreppet flyttskatt, 49 procent vet inte vad det betyder. Ytterligare 52 procent saknar kunskap om uppskovsreglerna.

Framför allt är kunskapen låg bland unga (20-29 år) när det kommer till ränteavdrag och uppskov. Men även äldre har relativt låg kunskap sett till hur stor påverkan dessa områden kan ha på deras liv. I åldersgruppen 56-80 år är det exempelvis bara 56 procent som känner till vad flyttskatter innebär.

SBAB yrkar på att vi måste höja kunskapen om dessa begrepp i samhället.

– Jag sitter inte inne med lösningen men tänker att vi måste prata på ett mer begripligt sätt så att människor kan ta till sig informationen och därmed stå bättre förberedda inför sitt livs kanske största affär, säger Claudia Wörmann.

Att få känner till begreppet skuldkvotstak är dock inte så underligt. Det är ett begrepp som myntades av Riksbankschefen Stefan Ingves i mars 2015, då han nämnde att ett skuldkvotstak möjligen behöver införas, i meningen att en låntagare inte får låna mer än en viss del av inkomsten.  

Ordet flyttskatt verkar ha lanserats av Rapport 2014, enligt den här tweeten av Viktor-Barth Kron för DN. Med flyttskatt menar man ofta samma sak som reavinstskatt. Vissa använder begreppet flyttskatter som ett samlingsnamn för alla de skatter som betalas vid köp/försäljning av ett småhus. Säljaren av ett småhus betalar kapitalvinstskatt och i förekommande fall ränta på uppskjuten skatt. Köparen betalar skatt på lagfart och pantbrev.