Ekonomi

Yngre mest oroliga över fallande bostadspriser

Bostadspriserna bromsar in men det oroar främst den yngre generationen.

Samtliga tillfrågade i undersökningen äger sitt boende.

Samtliga tillfrågade i undersökningen äger sitt boende. Foto: Ulflee.

Diskussionerna om sjunkande bostadspriser oroar främst yngre visar en undersökning som SBAB genomfört. Mer än dubbelt så många i åldersgruppen 18-32 år känner oro inför detta än i åldersgrupperna 35-54 år och 55-80 år.

Att oron är mer påtaglig i den här gruppen har främst två anledningar resonerar SBAB:

- De flesta har inte ägt sin bostad så länge och har aldrig upplevt en situation med sjunkande priser. De yngre gör dessutom många av sina livsval, kanske blir sambos och flyttar till större när barnen kommer. I dagsläget är det svårt att veta vad slutpriset och försäljningstiden blir för den egna bostaden som blir grundplåten för nästa, säger boendeekonom Claudia Wörmann.

Frågan som ställdes i undersökningen var: “Bli du orolig över diskussioner om sjunkande bostadspriser?” 32 procent i den yngre åldersgruppen svarade ja. I de andra två åldersgrupperna svarade 13 respektive 12 procent ja. Samtliga 1 000 tillfrågade är personer som äger sitt boende.

Många av de äldre anger att de förstår att diskussionerna om sjunkande bostadspriser är något som kommer och går, de har varit med om både upp- och nedgångar. Trots detta anger 16 procent i den äldsta åldersgruppen att de nu kan tänka sig att kliva av och hyra något istället - en tanke som är mer främmande bland medelålders och yngre. Vanligast i samtliga åldersgrupper är dock att man tänker att man ska sitta still i båten.

- Vår undersökning bekräftar bilden av att de psykologiska faktorerna påverkar hur köpare och säljare agerar på bostadsmarknaden just nu. Det är mänskligt att oro och osäkerhet leder till en viss avvaktan. Kanske väljer du att bo kvar trots att ni väntar tillökning, det funkar en tid sen flyttar man i alla fall, säger Claudia Wörmann.

Rangordning för hur samtliga grupper anger att de påverkas av diskussionen om sjunkande priser:

  1. Tänker att jag gör bäst i att bo kvar, gör ingenting
  2. Det påverkar mig inte, även om jag blir orolig
  3. Försöker bilda mig en egen uppfattning, följer marknaden noga
  4. Vill inte utöka lånen
  5. Amorterar mera
  6. Är luttrad, de här diskussionerna kommer och går
  7. Ändrat mina planer på att köpa
  8. Ändrat mina planer på att sälja
  9. Vill kliva av marknaden helt och hyra istället