Dyr läxa för företag som lade marksten utan att förbereda underlaget

ARN rekommenderar ett företag att betala tillbaka över 100 000 kronor efter slarvigt utfört arbete.

En husägare i Frövi har kommit i konflikt med ett byggföretag efter att markarbetet som byggföretaget utförde inte hållit måttet. Både markstenarna och kantstenarna har råkat ut för kraftiga sättningar. Enligt husägaren beror det på att företaget inte gjort ett ordentligt underarbete.

- Bolaget har inte grävt ur någonting och inte lagt bärlager eller förstärkningslager. 4,5 cm sättsand har lagts direkt på den gamla grusgången. Kantstenen ligger löst på sättsanden och är inte förankrad. Hälften av kantstenen ligger på 1,5 cm sättsand och därunder är det vanlig matjord. Andra hälften av kantstenen ligger på 4,5 cm sättsand och därunder är den gamla grusgången, skriver husägaren i en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Vidare skriver man att man inte vet om det ligger duk under hela ytan eller bara delar av den. Oavsett vilket är man missnöjd med jobbet som helhet och menar på att det inte är fackmässigt utfört.

Byggföretaget har svarat på anmälan. Enligt dem valde man att göra som man gjort efter överenskommelse med husägaren, denne ville ha en så billig metod som möjligt.

- För att det skulle bli så billigt som möjligt gjorde bolaget vad kunden begärde och schaktade bort en del grus, ca 10 cm, lade en duk och fyllde på med 0,16 bärlager samt sättsand för läggning av sten. Bolaget påpekade att det inte lämnade någon garanti på grund av underlaget. Kunden ville dock ha det så och godkände detta.

De skriver även att de misstänker att husägaren kört på kantstenen, och hänvisar till att det är murblock som inte bara kan hoppa upp ur marken.

Men att man kommit överens om en specifik metod med husägaren gör inte att man kommer undan dåligt utförande. Lagen säger att företaget ska informera kunden om en tjänst inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, och avråda denna från att låta utföra tjänsten. Så oavsett om detta var billigaste metoden skulle företaget ha avrått från den för att komma undan ansvar vid eventuella framtida problem. 

- Nora Mark & Asfalt AB har inte presenterat någon utredning som bevisar att bolaget på något sätt informerat NN om bristerna i utförandet eller på annat sätt reserverat sig för resultatet. Eftersom bolaget inte gjort detta är tjänsten felaktig, skriver ARN.

Företaget rekommenderas därför betala tillbaka hela summan på 109 438 kronor.