Byggahus.se

Dokumentation vid totalentreprenad

Besvarad 19 okt 2020 av Charlotte Andersson

 1. Hej

  När man väljer att bygga ett hus med totalentreprenad, vilken dokumentation ska man sedan få med sig från byggföretaget vid färdigställande och slutbesiktning?
  Då tänker jag på intyg, kontroller och certifikat med mera på att installationer och bygget gjorts korrekt.

  /Linda
   
 2. Svar

 3. Ett minimikrav är att de ska tillhandahålla alla de dokument som krävts i kontrollplanen för att ni ska få ett slutbesked, om inget annat avtalats.
  Detta brukar vara : Våtrumsintyg, elektrikerintyg, säkertvattenintyg, energiberäkning, konstruktionsdokumentation, brandskyddsdokumentation, egenkontroller på både projektering och utförande, OVK-intyg, Därutöver kan det även vara putsintyg, målarintyg eller liknande .
  Du ska också få alla utökade garantier (kan vara vitvaror, fönster, papp, takpannor och likande) och skötselinstruktioner för det som levererats.
  Allt detta brukar både er kontrollansvarige och er besiktningsman ha koll på.
   
  Charlotte Andersson

  Charlotte Andersson

  Byggnadsingenjör

 4. Kommentarer

 5. Hunden Selma
  Hunden Selma ·
  Benämningen "Totalentreprenad" skall ej missbrukas och urholkas, till följd av att mindre nogräknade entreprenörer börjar använda detta helt felaktigt i sin "marknadsföring", i avsikt att missleda kundunderlaget.

  Begreppet "Totalentreprenad" är väl inarbetat inom den seriösa entreprenadverksamheten. Sedan lång tid tillbaka har entreprenörsbranschen och större beställaroeganisationer, gemensamt tagit fram genomarbetade och bra branschspecifika bestämmelser rörande totalentreprenader. Det grundläggande dokumentet för denna entreprenadform benämns ABT 06.

  Här behandlas förekommande faser och avsnitt "från start till mål" i entreprenadformen, på ett för båda parterna bra och vedertaget sätt.

  Utnyttja den kunskap och erfarenhet som finns samlad i detta dokument (ABT 06) och kräv att detta skall ingå såsom del i ett avtal mellan köparen och en Totalentreprenören när ett skriftligt avtal upprättas.

  I annat fall är både beställaren och entreprenören ute på en "osäker marknad".

  / Lars-Göran
   
  Redigerat 24 okt 10:20

De senast besvarade frågorna

 1. Skruva i golv med värmeslingor

  Jag anlitade ett företag med goda referenser, skulle sätta upp mellanvägg. De skruvade reglar i golv med golvvärme med 1 cm skruv. Jag hade informerat om värmeslingor/värmegolv. Hur ställer jag...
 2. Hälll i köket och ventilation

  Hej ! Jag bygger nytt hus. Vill montera en häll med inbyggt utsug i hällen. Funderar på att skicka ut luften med frånluft. Rakt ut genom väggen då hällen hamnar mot yttervägg. Vad gäller här med...
 3. Bullerutredning

  hej. Skall bygga nytt hus intill ett gammalt hus sk ersättningshus. Behöver man göra en bullerutredning fast det det står ett gammalt hus där sedan tidigare om än obeboeligt janerik@axjuridik.se

Visa alla frågor