Byggahus.se

Bygga friggebod

Besvarad 24 maj 2021 av Charlotte Andersson

 1. Läste på Göteborgs kommuns hemsida att om huset ligger inom ett område som kallas bevarandemiljö eller är av militärt riksintresse så krävs att man begär byggstart från stadsbyggnadskontoret. Att det tydligen krävs någon form av bygglov även för en Friggebod. Man har redan fått ett generellt nej att bygga Attefallshus i området för att det ligger i en bevarande miljö och ett område av militärt riksintresse. Kan det stämma?
  Elisabeth
   
 2. Svar

 3. Kommunerna kan i vissa fall kräva bygglov för friggebodar och attefallshus. Detta brukar främst handla om speciella områden. Det kan vara kulturminnesmärkta miljöer, militärnära platser, platser med känslig natur, flygplatsnära platser etc.

  Därför är det bra att kontakta din kommun för att höra vilka regler som gäller för just din tomt.

  Såhär skriver Boverket om detta:
  "Kommunen får i vissa fall, i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, bestämma att bygglov krävs för att uppföra en friggebod. Det innebär att undantaget från lovplikt för friggeboden inte gäller för det område som planbestämmelsen omfattar. Det krävs då bygglov för komplementbyggnaden trots att den uppfyller alla förutsättningar för lovbefrielse."

  Här kan du läsa mer:
  https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...ingsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Friggebod/
   
  Charlotte Andersson

  Charlotte Andersson

  Byggnadsingenjör

De senast besvarade frågorna

 1. Diffusionspärr utanpå gles badrum

  Hej, kan man montera diffusionsspärren /0.2 plasten, i taket på ett badrum utanpå glesen? om man tejpar alla häftpunkter?
 2. Glipa mellan parkett och skjutdörrar/fasta fönster

  Hej Charlotte, Vore hemskt tacksam om du har möjlighet att ge tips och råd på vad vi kan göra för att täcka glipan som blir mellan parkett och skjutdörrar samt fasta fönster. Parkett och skjutdörr...
 3. Bygga friggebod

  Läste på Göteborgs kommuns hemsida att om huset ligger inom ett område som kallas bevarandemiljö eller är av militärt riksintresse så krävs att man begär byggstart från stadsbyggnadskontoret. Att...

Visa alla frågor

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.