Ekonomi

ARN: Husägaren borde få tillbaka pengarna för ritningarna

Husägare beställde ritningar på garage och i tjänsten ingick hanterande av bygglov, men bygglovet gick inte igenom och företaget behöll pengarna.

Arkitekthuset PRAVA KB hamnade i en knivig sits med en husägare efter att denna fått avslag på bygglov för det garage som firman ritat. Enligt avtalet mellan de två så skulle Arkitekthuset hålla i hela bygglovsprocessen. Husägaren hade ett specialkrav i form av att garaget skulle få placeras närmare tomtgräns än de 4,5 meter som normalt sett krävs. Arkitekthuset fick ett muntligt okej på detta från kommunen, men när det var dags för bygglov beslutade den nya handläggaren att sådant avsteg från detaljplanen inte kunde ges.

Arkitekthuset ansåg inte att det var deras fel att bygglovet inte gått igenom. Därför ville de behålla de 20 000 kronor som husägaren betalat för tjänsten - som även innefattade en ritning på garaget. Husägaren å andra sidan menade att villkoren i avtalet dem emellan inte hade uppfyllts. Eftersom de inte kunde komma överens anmälde husägaren företaget till Allmänna Reklamationsnämnden.

Allmänna Reklamationsnämnden är tydliga i sitt beslut. De menar på att Arkitekthuset låtit husägaren betala för en tjänst som de borde ha vetat att denna inte var intresserad av under de förutsättningar som getts.

- Bygglov och förhandsbesked meddelas av kommunens byggnadsnämnd. Något sådant har inte beviljats och Arkitekthuset har inte visat att det besked företaget erhållit från en byggnadsinspektör varit bindande för kommunen. Innan bygglovshandlingar upprättades borde Arkitekthuset därför ha samrått med NN för att informera henne om att en ansökan utifrån det muntliga beskedet från byggnadsinspektören inte stämde överens med rådande detaljplan och därför löpte en risk att avslås, skriver de och rekommenderar företaget att betala tillbaka hela summan på 20 000 kronor.