Byggahus.se
Hade varit intressant att veta två saker:
1. Exakt hur var avtalet om hanterandet av bygglov formulerat? Om det bara stod att Arkitektfirman skulle hantera bygglovsansökan så säger ju det inte att bygglov måste beviljas. De borde ju ändå få betalt för utfört arbete. Hängde avtalet på att bygglov SKULLE beviljas är det en helt annan sak, men vilket företag hade gjort jobb för 20 papp och riskera att inte alls få betalt?
2. Var kunden medveten om att mindre avstånd än 4,5 meter till tomtgräns kunde vara grund för avslag? Svårt att tro att firman sagt till kunden att "jo, det är ett avsteg från detaljplan men vi har snackat med kommunen och fått klartecken. Vi tar smällen om det inte går igenom." Det kan ju ha gått till så och i så fall är det klantigt av firman.

Dessutom får man väl anta att det inte var ritningarna på garaget det var fel på, det var ju placeringen av det.

Lite oklarheter men med den info vi får ter sig ARN:s beslut märkligt...
 
 • Gilla
Stingray468 och 1 till
 • Laddar…
A
T ToRy skrev:
Hade varit intressant att veta två saker:
1. Exakt hur var avtalet om hanterandet av bygglov formulerat? Om det bara stod att Arkitektfirman skulle hantera bygglovsansökan så säger ju det inte att bygglov måste beviljas. De borde ju ändå få betalt för utfört arbete. Hängde avtalet på att bygglov SKULLE beviljas är det en helt annan sak, men vilket företag hade gjort jobb för 20 papp och riskera att inte alls få betalt?
2. Var kunden medveten om att mindre avstånd än 4,5 meter till tomtgräns kunde vara grund för avslag? Svårt att tro att firman sagt till kunden att "jo, det är ett avsteg från detaljplan men vi har snackat med kommunen och fått klartecken. Vi tar smällen om det inte går igenom." Det kan ju ha gått till så och i så fall är det klantigt av firman.

Dessutom får man väl anta att det inte var ritningarna på garaget det var fel på, det var ju placeringen av det.

Lite oklarheter men med den info vi får ter sig ARN:s beslut märkligt...

Kan bara hålla med dig!

Sen så är det märkligt att byggnadsnämnden ändrar sitt beslut. Det är ju inte omöjligt att bygga närmare tomtgränsen. Du ska ha tillstånd från grannen och bygga enligt dom regler som gäller.

Så lite märkligt är beslutet.

Som sagt vad! Att arkitektfirman lovat att bygglovet är klart när dom bara har ett muntligt ok är konstigt. Hur kan firman lova något dom inte har egen kontroll över.

Det som saknas är kommunens avslag. Varför fick fastighetsägaren inte bygglov? Fel material i väggarna kanske.
 
Låter som ett typiskt fall av att den mer kunniga företagaren inte tillräckligt informerar den ovetande konsumenten om vad innebörden och konsekvenserna är av det som efterfrågas, när kunden är tydlig med att placeringen av garaget inte är förhandlingsbar för honom.

De har inte tydligt sagt att det det finns en påtaglig risk att det inte går att få något bygglov.
Och de har inte tydligt sagt att du kommer få betala allt oavsett.

@Anonymiserad 249028 Spelar egentligen inte någon roll vad som sagts mellan arkitekt och handläggare i inledande kontakter. Den som säljer tjänsten professionellt ska veta att det inte kan användas för några antaganden om hur ärendet kommer att sluta.

@ToRy Inte fel på ritningarna i sig, men på premisserna eftersom kunden sagt att han bara ville ha dem ifall det gick att att ställa garaget på platsen X. "Allmänna Reklamationsnämnden är tydliga i sitt beslut. De menar på att Arkitekthuset låtit husägaren betala för en tjänst som de borde ha vetat att denna inte var intresserad av under de förutsättningar som getts."
 
 • Gilla
Fairlane och 2 till
 • Laddar…
ARN är ett stort skämt, jag förstår företag som skiter fullständigt i ARN.
 
 • Gilla
Putte 9497
 • Laddar…
R Räknenisse skrev:
Låter som ett typiskt fall av att den mer kunniga företagaren inte tillräckligt informerar den ovetande konsumenten om vad innebörden och konsekvenserna är av det som efterfrågas, när kunden är tydlig med att placeringen av garaget inte är förhandlingsbar för honom.

De har inte tydligt sagt att det det finns en påtaglig risk att det inte går att få något bygglov.
Och de har inte tydligt sagt att du kommer få betala allt oavsett.

@Anonymiserad 249028 Spelar egentligen inte någon roll vad som sagts mellan arkitekt och handläggare i inledande kontakter. Den som säljer tjänsten professionellt ska veta att det inte kan användas för några antaganden om hur ärendet kommer att sluta.

@ToRy Inte fel på ritningarna i sig, men på premisserna eftersom kunden sagt att han bara ville ha dem ifall det gick att att ställa garaget på platsen X. "Allmänna Reklamationsnämnden är tydliga i sitt beslut. De menar på att Arkitekthuset låtit husägaren betala för en tjänst som de borde ha vetat att denna inte var intresserad av under de förutsättningar som getts."
Typiskt fall där någon vägrar betala för något dom fått.
 
 • Gilla
Putte 9497
 • Laddar…
BirgitS
T twoody skrev:
ARN är ett stort skämt, jag förstår företag som skiter fullständigt i ARN.
Är det juristerna eller företagsorganisationerna som du anser inte följer svensk lag?
Åtminstone en av dem måste ju hålla med konsumentsidan för att det ska bli ett fällande utslag.
https://arn.se/om-arn/var-organisation/Namndsammantradet/

T twoody skrev:
Typiskt fall där någon vägrar betala för något dom fått.
Konsumenten har ju inte fått det bygglov som företaget skulle se till att de skulle få. Det är inte konsumentens fel om ett företag skriver under ett avtal som de inte tänker följa.
 
 • Gilla
Fairlane och 2 till
 • Laddar…
BirgitS BirgitS skrev:
....
Konsumenten har ju inte fått det bygglov som företaget skulle se till att de skulle få. Det är inte konsumentens fel om ett företag skriver under ett avtal som de inte tänker följa.
Frågan är dock om detta "....ska se till att....[du får bygglov]" är ett underförstått annars behöver du inte betala nåt....
eller om det finns ett tydligt krav och inte är underförstått.

Brukar annars vara att man som kund får betala för företagets arbete OM det varit så att man varit otydlig, eller ändrar sig.
MEN detta verkar tyda på att man som företag gett VÄLDIGT konstiga löften.... eller gått med på väldigt orimliga krav.

Är det verkligen troligt att företaget gått med på ett sådant här krav? Lagt ut xx antal timmar på ett osäkert bygglov...?
Det verkar kunden ord som ARN bygger på ?
 
BirgitS
Nej, det är företaget som har mer kunskap än konsumenten och tolkningsföreträdet ligger därför hos konsumenten eftersom företaget ska ha bättre kunskap om hur man skriver ett avtal som inte är tvetydigt och inte saknar väsentlig information osv.

ARN använder sig endast av skriftlig information, och det är klart att om företaget låter bli att skriva något till sitt försvar så får de ju räkna med att det kan vara till deras nackdel men det är ju inte fallet enligt artikeln. Men så vitt jag kan förstå av artikeln så faller företaget på att de inte har berättat att kommunens muntliga information är just det och inte ett beslut i ärendet samt eftersom det gällde en planstridig byggnad så var det stor risk för att det skulle bli ett negativt beslut.
"Allmänna Reklamationsnämnden är tydliga i sitt beslut. De menar på att Arkitekthuset låtit husägaren betala för en tjänst som de borde ha vetat att denna inte var intresserad av under de förutsättningar som getts."
"Innan bygglovshandlingar upprättades borde Arkitekthuset därför ha samrått med NN för att informera henne om att en ansökan utifrån det muntliga beskedet från byggnadsinspektören inte stämde överens med rådande detaljplan och därför löpte en risk att avslås"

Om du har någon länk till någon sida som är mer detaljerad så läser jag gärna den.
 
 • Gilla
blackarrow och 3 till
 • Laddar…
BirgitS BirgitS skrev:
Är det juristerna eller företagsorganisationerna som du anser inte följer svensk lag?
Åtminstone en av dem måste ju hålla med konsumentsidan för att det ska bli ett fällande utslag.
[länk]


Konsumenten har ju inte fått det bygglov som företaget skulle se till att de skulle få. Det är inte konsumentens fel om ett företag skriver under ett avtal som de inte tänker följa.
Företaget kan inte lova någon att få ett bygglov.
 
BirgitS
T twoody skrev:
Företaget kan inte lova någon att få ett bygglov.
Och i detta fall skulle företaget alltså ha varit tydliga med att det var en stor risk att bygglovet inte skulle beviljas.
 
 • Gilla
Fairlane
 • Laddar…
Det hade räckt om dom var tydlig med att det fans en liten risk att bygglov inte skulle beviljas.
 
Visst, men ändå...

Tycker att det borde falla på kunden att bevisa en sådan sak. Visst bakvänt, men detta öppnar ju för missbruk.

Antar allt muntligt
A ) "de garanterade mig körkort på 10 dagar, det gick inte - så jag tänker inte betala"
B) "jag behövde körkortet på 10 dagar, så nu är det meningslöst"


Kan man bevisa eller ge nåt som ger stöd för B, att man behövde det inom dagar så...
ARN - "ojda, ja ok, du slipper betala"

Eller, är jag för överdriven..
 
BirgitS
För att ett exempel ska vara relevant ska det gälla konsumenttjänstlagen. Jag har lite svårt att förstå ditt exempel men om du menar att en bilskola garanterar dig att du har ett körkort om 10 dagar om du betalar x kr, så betyder det just det att om du betalar x kr och inte har ett körkort 10 dagar senare så har företaget inte levererat den tjänst du har betalat för. Står ord mot ord och ingendera parten har något bevis för sin sida så lär inte ARN besluta något heller.
 
Problemet med att försöka diskutera huruvida ARN är dumma eller snälla, eller vad som är rätt eller fel, är ju som jag är inne på i inlägg #2 att vi inte VET vad företaget eller kunden sagt eller inte sagt, eller för den delen vad de skrivit eller inte skrivit. Nu tar ju tydligen - som någon skrev - ARN beslut på vad som är skrivet, vilket antyder att företaget faktiskt i avtal lovat beviljat bygglov eller att de inte fakturerar något för ritningarna om bygglovet uteblir. Något som jag tycker är ett MYCKET märkligt agerande av ett företag.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.