Månadens arkitektritade, Arkitektur

Påkostad träarkitektur i yttersta havsbandet

Villa Plus ligger längst ut i Stockholms skärgård, i yttersta kustbandets karga havsmiljö med sega tallar, grå klipphällar och öppen himmel. Det är lite av Fårö-känsla långt från civilisationen på gränsen mellan hav och mark, obönhörligt utsatt för Östersjöns skiftande temperament.

Fasad med ohyvlad kärnfurupanel

Foto: Åke E:son Lindman

Byggnadens tydliga horisontellt markerade form står i stark kontrast mot naturens oregelbundna miljö, men byggnadsmaterialen ser ut att helt vara hämtade på plats med obehandlad fasadpanel i kärnfuru som tål det utsatta läget i yttersta havsbandet. Arkitekt Jonas Waldemarson pekar på att svensk furu är oerhört tålig bara panelen får andas.. Samspelet med naturen ger en närmast kontemplativ stränghet i uttrycket. 

– Vädret är ibland så hårt att man får vända båten, det går inte att ta sig ända fram till ön, förklarar han. Vi vill att byggnaden ska upplevas som ett stycke drivved som flutit i land, eller som ett skepp som landat vid strandkanten.

Huset ligger också mycket riktigt en bit ovanför marken uppställt på plintar. När stormarna drar kan vattnet utan problem skölja in under det långsmala huset. Framsidan mot havet i sydöst bjuder på stora glaspartier infattade i en smäcker stålkonstruktion. Baksidan mot nordväst ligger i lä och släpper naturen ända in till husknuten. Härifrån kan man på skärgårdsvis sitta tryggt vindskyddad, men man kan också se igenom huset ut till havs.

Husets framsida med panoramafönster

Foto: Åke E:son Lindman

– Vi har arbetat med samma träslag som finns här på plats, men vi har inte fällt en enda av tallarna, säger Jonas Waldemarsson. Vårt mål är att huset med tiden ska smälta in i den karaktäristiska tallskogen häromkring. Till slut läks huset ihop med berget och man får känslan av drivved som hamnat här bland hällarna. Nu är furun nästan svart, med tiden kommer den att bli silvergrå för att till slut gnistra i kapp med havet.

Trädäcket går runt huset

Foto: Åke E:son Lindman

Trä har varit ett genomgående tema i Villa Plus, i allt från fasad, konstruktion och trädäck på utsidan. Det är inte endast ett material som åldras vackert, det är också så gott som underhållsfritt i den karga miljön.

Villa Plus är inte riktigt så dyrt som det ser ut, kostnaden är marginellt dyrare än för ett normalt lösvirkeshus. På Waldemarson Berglund Arkitekter AB har man haft ambitionen att arbeta med en rationell och okomplicerad träkonstruktion, och till stor del har man använt de standarddimensioner som finns ute på byggmarknaden. Kraftiga limträbalkar på plintar, och i övrigt oömma material och användarvänliga lösningar. Ambitionen har enligt Jonas Waldemarson varit att ge ett samtida uttryck som förenar det avskalat moderna med en genuin trivsamhet.

Öppen planlösning kök - matplats

Foto: Åke E:son Lindman

Villa Plus är först och främst ett sommarboende, men är byggt för att fungera även som permanentbostad. Interiören har tydliga konstraster med öppen planlösning som ska locka till rörelse mellan de olika rummen. 

Kök

Foto: Åke E:son Lindman

 Köket i rostfritt och svart ger en industrikänsla som står sig fint mot de råa träväggarna.

Matplats

Foto: Åke E:son Lindman

Vid den stora glasväggen finner vi en matplats med rogivande utsikt.

Öppen planlösning matplats - vardagsrum

Foto: Åke E:son Lindman

Få men genomarbetade material präglar insidan av Villa Plus. Förutom vardagsrum med öppen eld finns kök, badrum och tre sovrum.

Sovrum

Foto: Åke E:son Lindman

På insidan, som här i sovrummet, förtydligas konstruktionen av bärande väggar med samma ohyvlade kärnfurupanel som på utsidan, i kontrast mot konventionella gipsväggar som kan tas bort i framtiden.

Badrum

Foto: Åke E:son Lindman

Trappa i stål och trä

Foto: Åke E:son Lindman

Kontrasterna mellan enkla tillfälliga gipsväggar och bärande väggar i obehandlad ohyvlad furu förtydligar konstruktionen. En smal ståltrappa leder upp från vardagsrummet till övervåningen och dess ateljé med utsikt över havet. 

Bibliotek

Foto: Åke E:son Lindman

– Vi har testat olika dimensioner på kärnfurun, och också olika bearbetningar: cirkelsågar med olika klingor, och olika bandsågar.

Ateljé

Foto: Åke E:son Lindman

Ateljén har rikligt med ljus, inte minst från glaspartierna i taket, men är lite mer skyddad än det övriga huset.

Korridor

Foto: Åke E:son Lindman

Huset sett från utsidan

Foto: Åke E:son Lindman

Huset sett från framsidan

Foto: Åke E:son Lindman