Månadens arkitektritade

Som en orkidé bland maskrosorna?

Vi behöver organiska former i våra byggnader, enligt Pål Ross. Det fyrkantiga och den raka linjen fungerar men är inte svaret på alla lösningar. – I naturen finner vi aldrig något helt linjärt eller fult, och det är mot vår natur att röra sig i rätvinkliga mönster. Det är så gott som omöjligt att göra ett bra kvadratiskt hus om man utgår från människors rörelsemönster. Ändå så erbjuder de flesta arkitekter endast varierande typer av fyrkantiga lådor.

Pål Ross hus med många olika former

Design © Pål Ross, Foto: Mikael Damkier

Till skillnad från gräddan av svenska arkitekter som föredrar sparsmakat exakta och till synes enkla men oftast i slutänden dyra hus, så har Pål Ross gjort sig känd med överdådigt fashionabla villor som inte försöker framstå som annat än just lyxigt påkostade.

– Jag vill erbjuda mina kunder en miljö där det blir ännu enklare att vara lycklig och må bra. En positiv och samtidigt prisvärd miljö som ger en otrolig förbättring av livsvillkoren för hela familjen, förklarar han och blickar ut från ateljén mot Drottningholms slott. 

Reaktionen mot nyfunkisen syns tydligt i Villa Saturnus på Lidingö, som flörtar med klassiska byggnader, men också med modernismens öppnare planlösningar och rikligt uppglasade fasader. Pål Ross talar gärna om det vackra, där han likt många andra arkitekter ger sig själv ett tolkningsföreträde över ett begrepp som är minst sagt omtvistat. Tonvikten ligger på tydliga siktlinjer och påkostade material. Gjutna ytterväggar och mellanbjälklag tillsammans med murade innerväggar ger en massiv stomme och energisnåla hus. Den ingjutna golvvärmen i kombination med bergvärme och värmeväxlare ska ge låga driftskostnader som ytterligare kan sänkas med tillval av solpaneler och solceller.

När Pål Ross startade eget kontor år 1996 stod husköpare i valet och kvalet mellan generella intetsägande kataloghus och skräddarsydda arkitektritade villor för dyra pengar. Pål förklarar att han satte som mål att fånga marknaden däremellan, och att till skillnad från sina kollegor, enbart satsa på privatvillor. Idag producerar han årligen 10 exemplar av sina specialritade Exklusive Design. Samtidigt finns en mer plånboksanpassad variant i Limited Edition som byggs i högst 12 exemplar och på en minst en mils avstånd från varandra, med priser som börjar kring 25 000 kr/kvm. Pål har en utpräglat egen stil som är starkt influerad av hans svensk-amerikanska uppväxt, och han välkomnar också husens placering i en svensk version av gated communities, förvisso utan murar och vakter, men som en tydligt sammanhållen miljö av likasinnade. Något liknande vill han gärna också skapa inom äldreboendesektorn, ett område som Pål anser behöver förnyelse.

Huset sett från uppfarten

Design © Pål Ross, Foto: Mikael Damkier

Det ska inte gå att ta fel på vad som är entré och grovingång i Pål Ross’ byggnader.

– Det är viktigt att huset välkomnar dig och dina besökare. Mötet ska vara som när man själv möter en annan människa, ett fast handslag, inte döda fisken! Jag har fyra barn och när små möter stora så springer de rakt in i ens famn, och även byggnader kan ha ett språk som kan förmedla denna gest.

Garaget

Design © Pål Ross, Foto: Mikael Damkier

– Jag är väldigt perceptiv och jag känner genast av graden av lycka hos mina kunder. När man genomför sitt livsprojekt innebär det ofta att man går nära eller utanför gränsen för sina invanda mönster. Min favoritkund är trygg men han eller hon bör klara att gå utanför sina ekonomiska ramar utan att bli ängslig inför möjligheterna till många tillval. Det är lite som när man köper bil, man vill gärna inte avstå extrautrustningen, eller hur?

Vardagsrum

Design © Pål Ross, Foto: Mikael Damkier

Pål Ross’ villor får både ros och ris för sin klassicistiskt inspirerade stil toppad med ett uns modernism. Arkitekten vill att känslan av välkomnande och nyfikenhet skall fortsätta in i huset.

– Det räcker inte att som gäst komma in i en hall där man kan ta av sig skorna och där det finns en toalett. Man ska överraskas på ett positivt sätt. I Villa Saturnus avskärmar hallen lite, men man ser in mot matsalen och ut mot den fantastiska utsikten. Här finns tydliga ljus- och volymaxlar som skapar upplevelse och längtan att se mer av huset.

Kök

Design © Pål Ross, Foto: Mikael Damkier

– Vi människor tillbringar en stor del av vår tid kring matlagning. Så har det varit i århundraden. Det är därför viktigt att en sådan plats inbjuder och ger lust och utrymme till denna aktivitet. Jag gör t.ex. aldrig kök där man står med ryggen vänd mot utsikten och där två blir en folksamling. Funktion är grundläggande men det är upplevelsen som ska stå i fokus!

Vardagsrum med utgång till altan

Design © Pål Ross, Foto: Mikael Damkier

Pål Ross och hans medarbetare har ett antal olika hus med olika typer av prisnivåer.

– I samtliga projekt så analyserar vi planbestämmelser, läser in platsen med hjälp av kartmaterial, om vi inte åker ut på plats. Vi hjälper till med att skapa en optimal placering, och föreslår anpassningar och kompletteringar som pool, gästhus, garage, trädgårdsanläggning och annat så att det hela blir en helhet.

Matplats

Design © Pål Ross, Foto: Mikael Damkier

Badrum

Design © Pål Ross, Foto: Mikael Damkier

Lätt böjning på trappan till ovanvåningen

Design © Pål Ross, Foto: Mikael Damkier

Korridor på ovanvåning

Design © Pål Ross, Foto: Mikael Damkier

Biorum

Design © Pål Ross, Foto: Mikael Damkier

Kvällsbild från uppfarten

Design © Pål Ross, Foto: Mikael Damkier

Uteplats och pool på kvällen

Design © Pål Ross, Foto: Mikael Damkier

Uteplats och pool på kvällen

Design © Pål Ross, Foto: Mikael Damkier