Månadens arkitektritade

Lingon och cortenplåt

Vad är egentligen byggnadens egen själ? Inte är det teknik som värmesystem och ekologisk isolering, inte heller iögonfallande inredningsdetaljer hämtade rakt ur populärpressens alla hemma-hos reportage. När Anders Olausson, till vardags arkitekt vid Wingårdhs i Göteborg, lät bygga sig ett eget fritidshus på Berkön utanför Piteå ville han komma åt det sinnliga och fenomenologiska. Han hade inte mycket pengar, men däremot gott om tid. Med inspiration i legendariska arkitekter som Sigurd Lewerentz och Bernt Nyberg sökte han efter en provocerande råhet och radikal detaljering.

Fasad mot trädgården

Huset vid Hjällviken är inte stort, lite drygt 55 kvadratmeter. Men tack vare en effektiv planering och generösa utblickar känns det både inbott och stort nog för en familj på fem. 

– Jag hade ett uppdämt behov att testa gränserna för vad som är möjligt och gick igång med inställningen att nu ska detaljerna bli absolut precis som jag ritat dem! Men när jag och farsgubben gick igång, och snart nog med tre barn som hasade runt i sågspånet, så inser jag så här efteråt att det var själva processen och upplevelsen som blev det viktiga.

Och huset är allt annat än provokativt, om än med en sällsynt ärlighet. Men också ett hus som bär på barndomsminnen, där ljuset faller in genom smala fönster, där de vuxna rumsterar om när man sakta vaknar upp.

Anders är uppvuxen på Berkön, och här har han tidigare ritat sin systers hus strax intill. Den egna stugan tog 7 år att bygga, under tiden fick han och hustrun Annsofi, barnen Edvin, Alma och August. Och han talar gärna om att här är han rotad, här hör han hemma. Det egna huset är något existentiellt och kräver en autencitet utöver det vanliga.

Fasad med cortenplåt

Här är en stuga som man kan känna med fingrarna, som har sin egen lukt och där lingonriset reser sig mot rostbruna cortenplåtsfasaden.

Tre av fasaderna har täckts med cortenplåt, mot uteplatsen möter istället bred spontad slätpanel som målats med svart slamfärg. 

Stenlagd uteplats

Han har byggt en stenlagd uteplats mot vattnet.

Välvt innertak med panel

Innertaket böljar i mjuka band, och är utfört i specialsågad obehandlad gran och fur.  

Betonggolv

Betonggolvet har glättats för hand och tar färg av svart järnoxid som siktats över ytan för hand innan den har dammbundits.

Kök

Här finns inte heller några foder eller lister, de gipsade väggarna avslutas både mot golv och tak med en indragen skugglist av L-stål.

Vardagsrum med sittbänk

Anders tågresor Piteå-Göteborg varje barndomssommar återupplevs nu av hans egna barn, och de älskar äventyret. Familjen har till och med förberett för att bygga sängar enligt SJ-modellen där ryggstödet fälls upp till en överslaf.

– Det här med taktilitet är viktigt. Det slår mig hur många starka barndomsminnen jag har av att ligga i en slags halvdvala om morgonen eller om kvällen sommartid. Man är lite halvvaken, trött och varm, man hör sina föräldrar rumstera, man hör gäster slamra. Eller om morgonen när man ser solgasset på golvet och vet att där är skönt varmt och lent när man sätter ned fötterna.
 

Fönster mot trädgård

Stugan är utförd med en träkonstruktion. Träet har avverkats lokalt och sågats upp på ett sågverk tvärs över viken. 

– När jag valde cortenplåt till mitt hus för tio år sedan var det ett ganska ratat material som förknippades med Miljonprogrammet, idag är det däremot populärt. Eftersom plåten kan gå ända ned i slänten så kan golvet delvis ligga under markytan, och sedan har lingonriset kunna växa upp ända in mot fasaden.
 

Litet fönster
Vinterbild

Den oortodoxa lösningen omfattar även kanalplast i den del av taket som spänner från entrén över barnens sovkojer till badrummet. Plasten skjuter ut förbi hammarbandet och avslutas med en påtejpad dropplist av plexiglas. Ovanför kanalplasten ligger ett träraster som silar ljuset och håller uppe snön under vintertid. Resultatet är ett lätt och ljust intryck med enkla medel.