Ekologiskt & energieffektivt, Månadens arkitektritade

Ekologiska Villa Balaton i samklang med naturen

Om man vill bygga kretsloppsanpassat så handlar det om mer än sunda material och lite värmeväxlare, det gäller att lära av naturen och minimera miljöbelastningen i alla led.

Miljöanpassat hus med 40 cm tjocka väggar

Foto: Maria Block

När Attila och Anita Balaton efter fyrtio år i utlandet valde att flytta hem till Anitas hemtrakter i Edsberg i Sollentuna så var drömmen inte endast att för första gången bygga ett eget hem. De önskade sig en ekovilla som var både energisnål, lättskött och med enbart sunda byggmaterial. På nätet hittade paret arkitekten Maria Block och hennes kollega Varis Bokalders som sedan länge är en auktoritet när det gäller grönt byggande i Sverige.

– Det har gått lite troll i passivhus, menar Varis som tycker att arkitekturen ibland sätts på undantag när man pratar miljö. Jag delar upp ekohus i robusta hus där man satsar på rätt material, isolering och en god byggfysik, och sedan finns de som är fyllda med tekniska lösningar.

Strax intill den gamla kvarnen har de satsat just på ett robust miljöanpassat hus med energisnåla och enkla lösningar som minimerar underhåll och skötsel. Och paret Balaton var knappast några noviser som beställare. Attila har länge arbetat som ekonom i fastighetsbranschen och Anita är fastighetsmäklare, och tillsammans har de både ägt och renoverat åtskilliga hus världen över. Men nu skulle det byggas något alldeles eget för första gången. Målet var att bygga miljöriktigt, men också att satsa på en öppen planlösning utan onödiga hallar och med naturligt ljus. Fast att bygga grönt är inte helt enkelt med gällande regelverk. Villa Balaton borde ha byggts lite större med tanke på att de fyrtio centimeter tjocka väggarna stjäl en del boyta, något som bygglovslagstiftningen dock inte tar hänsyn till.

Invädig trappa i trä

Foto: Maria Block

Villan i Sollentuna är 162 m2 stor förutom garage, förråd, vindfång och inglasad vinterträdgård. Bottenvåningen har separat ingång och fungerar som en egen lägenhet för familjens gäster. Här finns ett eget kök förutom tre sovrum. Ovanvåningen är den egentliga bostaden med kök, vardagsrum, bibliotek, sovrum och utgång till de två stora terrasserna. Slutpriset hamnade på 4,5 miljoner exklusive markarbeten och trädgård.

– Genom att bygga något dyrare och bättre så får man lägre driftkostnader, bättre inomhusklimat, enklare skötsel och mindre underhåll, enligt Varis Bokalders.

Den två våningar höga villan har anpassats till tomtens förutsättningar för att minimera grävarbeten, och därmed finns inte heller någon källare. Energiförbrukningen för uppvärmning, varmvatten och fastighetsdrift ligger på endast 48 kWh/m2 och år tack vare ett välisolerat och lufttätt klimatskal, energisnålt uppvärmningssystem, samt förvärmning av tilluften under kalla årstider. Uppvärmning och varmvatten produceras med hjälp av en vattenmantlad eldstad och med solfångare. Två generösa terrasser ger sol mest hela dagen. Utvändigt är fasaden klädd med obehandlad asppanel som får en grå patina med tiden.

Matplats

Foto: Maria Block

– Vi har satsat på byggmaterial som kräver liten energiåtgång vid tillverkningen, förklarar Varis Bokalders. De är förnybara och trämaterialen binder dessutom koldioxid. Den fukttåliga isoleringen i grunden består av Foamglas som görs av återvunnet glas, samtidigt så har användningen av plast och metall minimerats.

Vy från trädgård

Foto: Maria Block

Huset är byggt av prefabricerade element med en stomme av svensk furu som försetts med Termoträ, en cellulosafiberisolering som också den är av inhemskt ursprung. Ytterväggarnas isolering är 40 centimeter tjock, yttertaket 50 centimeter, och i grunden är isoleringen 30 centimeter.

Uppvärmningen sker via en så kallad energitrio: en vattenmantlad pelletskamin, en ackumulatortank och ett 10 kvadratmeter stort solfångarsystem på sydfasaden. Värmeelementen är placerade på innerväggarna för att förkorta ledningsdragningarna, något som också underlättas av att fönstrens låga U-värden inte ger något kallras.

Allrum med kamin

Foto: Maria Block

– Huset drar inte mer än 48 kWh/m2 och år inklusive värme, varmvatten och fastighetsdrift, säger Varis Bokalders. Och det är även elsnålt. Vi har valt fönster från Norlux samt Ekstrands som har ett U-värde på 0,8-0,9 för hela konstruktionen. Samma värden gäller för ytterdörrar och de glasade skjutpartierna.

Fasad sedd från nordost

Foto: Maria Block

Ett hus ska kunna ”andas”, det vill säga inte ha helt fukttäta skikt i klimatskalet, för att undvika fuktskador. Villa Balaton har därför diffusionsöppna och fuktbuffrande konstruktioner.

– Istället för fuktspärrar har vi så kallade ångbromsar med ett Goretex-liknande material från Matakis som släpper igenom fukt i ångfas, men stoppar vatten och drag.

I våtrummen har man använt högtryckslaminerad plywood, och våtrumstak av fuktsäker träullscement. Ventilationen sker genom ett behovsstyrt säsongsanpassat hybridsystem. Sommartid kyls ventilationsluften som tas in via en jordledning under huset, vintertid så förvärms den istället.

Kök

Foto: Maria Block

Paret Balaton menar att huset är tystare än en inspelningsstudio. Det beror inte endast på att tomten gränsar till ett rogivande naturreservat, utan även på att mellanbjälklag och mellanväggar är ljudisolerade med linmattor. I köket sitter dessutom en volymkåpa med självdrag, men för säkerhets skull kompletterad med en kanalfläkt.

Fönsternischer

Foto: Maria Block

Villa Balaton påminner om de fritidshus som tidigare fanns i Edsberg, en känsla som förstärks av den obehandlade ytterpanelen av stående falsade och spontade aspbrädor.

– Asp är betydligt vanligare i Norge, säger arkitekt Varis Bokalders, där kan man hitta aspfasader som är 150 år gamla. Panelen grånar vackert av väder och vind, men det gäller att välja bra trä och att bearbeta den med kunskap.

Även den invändiga liggande och stående vägg- och takpanelen är gjord av asp, där aspens egenskap att förbli ljus inomhus utan att gulna tas tillvara. Trappan har steg av ask som är ett hårt träslag och som ger en kontrastrik mönstring. Golven är av ljuslaserad furu. Sibirisk lärk har använts i terrassernas golv och med räcken i ek.