Hej alla,

Vi bor sedan tre år tillbaka på en äldre gård i NV Skåne. Boningshuset har kommunalt vatten sedan några år tillbaka (10-15) men på innergården finns en grävd, stensatt brunn som antagligen är från när gården byggdes (1806) som används för bevattning och för stallet.

Brunnen är ca. 5 meter djup och har sedan vi flyttade in aldrig haft lägre vattenstånd än ca. 3,5 meter, även 2023 som var ett riktigt torrår här. Ca. 125 meter från brunnen, precis vid gränsen till vår mark, har grannen (ett större jordbruksföretag) en mindre bevattningsdamm (ca. 0,4 hektar vattenyta) där de pumpar upp vatten via en (bedömt) borrad brunn under sommarhalvåret. Förra året torkade denna ut helt, så under vintern har de anlagt en ny damm bredvid den gamla med kanske 2 hektar vattenyta och ca. 5-6 meter djup som de pumpar upp vatten till.

Nu när odlingssäsongen dragit igång på allvar så märkte vi plötsligt att vår brunn helt sinat, trots att vi knappt vattnat något ännu. När vi köpte huset frågade jag särskilt den tidigare ägare om de haft brist på vatten och det hade de aldrig haft. Jag har även frågat tidigare ägare om detta och han sade detsamma. Båda dessa har haft större djur som har krävt mer vatten än vad våra (ännu) små odlingar kräver.

Så frågan är nu om det är rimligt att anta att det är grannens nya vattenuttag som har sänkt grundvattnet såpass mycket att vår brunn sinat? Och isåfall, vad kan man göra åt det?

Jag kommer kontakta länsstyrelsen på måndag för att se vad som står i tillståndet (som jag antar det krävs för sådant vattenuttag?), men alla tips och råd är välkomna.

// Carex
 
 • Ledsen
 • Haha
Roger Fundin och 2 till
 • Laddar…
Säkert grannen som sänkt grundvattennivån i ert område. Kan även ge sättningar i marken och sprickor i byggnader. Det brukar vara kommunen som bestämmer om vattenbrunnar måste ha tillstånd eller ej beroende på vilket område i kommunen det gäller. Grannarnas brunn borde vara registrerad i SGU's brunnarkiv där man kan titta efter den (använd kartvisaren). Ni får kanske borra en egen djup brunn med en liten damm till(?)
 
Redigerat:
 • Gilla
Fox Lane och 2 till
 • Laddar…
Det är nog inget större tvivel om att grannen grävt upp vattenådern till din brunn tyvärr.
 
 • Gilla
 • Haha
Namnethär och 1 till
 • Laddar…
Vad menar du? Problemet är att de pumpar upp vattnet. Inte att de grävt.
 
Försökte räkna lite mer på vilka mängder vatten det handlar om till de båda dammarna och det är nog möjligt att det tillsammans med den stora dammen klassas som "större vattentäckt" vilken kräver vattendom från Mark- och miljödomstolen. Alltså borde man kontrollera om det finns någon sådan dom avseende jordbruksfastigheten/grannen.
 
 • Gilla
H-Thomasson
 • Laddar…
Hittade nu en tydlig uppgift om storlek på dammarna för att det ska krävas en vattendom och den går vid 100.000 m3 per år. Riktigt så mycket vatten kan det inte handla om här att man överskrider den gränsen. Då krävs enbart en anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet. Men sedan är det ju skillnad på om dammarna fylls från en sjö eller å eller liknande med ytvatten eller om det är med grundvatten. Grundvattentäckter brukar kommunerna noga vilja titta närmare på och godkänna.
 
 • Gilla
 • Arg
JoMaV och 1 till
 • Laddar…
Några missförstånd och rena felaktigheter redan i den här tråden.

Det är sannolikt att grannens vattenuttag har påverkat er brunn, särskilt om ni har en grävd (grundare) och de en borrad (djupare) och samtidigt har tagit ut så stora mängder vatten.

Om grannen har gjort som man ska har de gjort en anmälan till länsstyrelsen för att anlägga dammen. Den kan du begära ut, och om du inte har tagit del av beslutet sedan tidigare kan du överklaga det inom tre veckor från att du fått det. Om du gör det, bör du särskilt framhäva att dammen påverkar dina enskilda intressen (=du ska ses som sakägare) och kan även slänga in att du begär ersättning (om än något långsökt i relation till dammen).

Att ta ut grundvatten från egen brunn till fastighetens behov kan göras utan tillstånd (11 kap. 11 § Miljöbalken), dock ingår inte bevattning i det undantaget. Alltså borde det inte vara tillämpligt här. Eftersom du har påverkats (sannolikt) är det enda andra undantaget i 12 § inte heller användbart. Uttaget av grundvatten ska därmed ses som tillståndspliktigt.

Har grannen tillstånd för vattenuttaget kan du även begära ut det från länsstyrelsen, men det går sannolikt inte att överklaga längre. Men då ser du vad som gäller, tex hur mycket vatten de får ta ut.

Har grannen inget tillstånd för grundvattenuttaget är det olovligt, alltså ej tillåtet. Det går inte att anmäla uttag av grundvatten (volymerna som nämns ovan gäller endast från ytvatten).

Saknas anmälan för dammen och/eller tillstånd för vattenuttaget ska du begära tillsyn hos länsstyrelsen. Du gör det lättast skriftligen, men ring gärna för all del. Ange exempelvis att du påverkas av uttaget och att miljöbalkens hänsynsregler inte följs.

(Och för att klargöra, kommunen har nästan inget med brunnar att göra. De kan enligt 9 kap. 10 § MB bestämma om anmälningsplikt till kommunen i specificerade områden för nya brunnar, inte bara formalia men har inte med frågan att göra här. Men utöver det tittar kommunen endast på vattenkvalitet i relation till drickbarhet och hälsa.)
 
 • Gilla
Joukore och 13 till
 • Laddar…
Kan du prata med grannen och förklara vad som hänt. En lösning är att de förser dig med en anslutning mot deras damm och att du får fritt vatten från dem. Om det bara är din bevattningsbrunn så kan ske det är ok lösning för alla utan att blanda in byråkratin.
 
 • Gilla
Kalendern och 15 till
 • Laddar…
J Josth skrev:
Försökte räkna lite mer på vilka mängder vatten det handlar om till de båda dammarna och det är nog möjligt att det tillsammans med den stora dammen klassas som "större vattentäckt" vilken kräver vattendom från Mark- och miljödomstolen. Alltså borde man kontrollera om det finns någon sådan dom avseende jordbruksfastigheten/grannen.
Jo, det är ju inga småmängder vatten vi pratar om här, och de vattnar ju ganska ordentligt redan nu så man kan ju tycka att det borde anmälts någonstans. Jag har nu begärt ut relevanta handlingar från länstyrelsen och mark och miljödomstolen så får vi se vad det finns i den vägen.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Kan länsstyrelsen på något sätt hållas ansvarig om myndigheten har gett ett tillstånd till verksamhet som orsakar skada på detta vis? Eller ligger ansvaret helt på verksamhetsutövaren trots att verksamheten har tillstånd?
 
G Genomklok skrev:
Några missförstånd och rena felaktigheter redan i den här tråden.

Det är sannolikt att grannens vattenuttag har påverkat er brunn, särskilt om ni har en grävd (grundare) och de en borrad (djupare) och samtidigt har tagit ut så stora mängder vatten.

Om grannen har gjort som man ska har de gjort en anmälan till länsstyrelsen för att anlägga dammen. Den kan du begära ut, och om du inte har tagit del av beslutet sedan tidigare kan du överklaga det inom tre veckor från att du fått det. Om du gör det, bör du särskilt framhäva att dammen påverkar dina enskilda intressen (=du ska ses som sakägare) och kan även slänga in att du begär ersättning (om än något långsökt i relation till dammen).

Att ta ut grundvatten från egen brunn till fastighetens behov kan göras utan tillstånd (11 kap. 11 § Miljöbalken), dock ingår inte bevattning i det undantaget. Alltså borde det inte vara tillämpligt här. Eftersom du har påverkats (sannolikt) är det enda andra undantaget i 12 § inte heller användbart. Uttaget av grundvatten ska därmed ses som tillståndspliktigt.

Har grannen tillstånd för vattenuttaget kan du även begära ut det från länsstyrelsen, men det går sannolikt inte att överklaga längre. Men då ser du vad som gäller, tex hur mycket vatten de får ta ut.

Har grannen inget tillstånd för grundvattenuttaget är det olovligt, alltså ej tillåtet. Det går inte att anmäla uttag av grundvatten (volymerna som nämns ovan gäller endast från ytvatten).

Saknas anmälan för dammen och/eller tillstånd för vattenuttaget ska du begära tillsyn hos länsstyrelsen. Du gör det lättast skriftligen, men ring gärna för all del. Ange exempelvis att du påverkas av uttaget och att miljöbalkens hänsynsregler inte följs.

(Och för att klargöra, kommunen har nästan inget med brunnar att göra. De kan enligt 9 kap. 10 § MB bestämma om anmälningsplikt till kommunen i specificerade områden för nya brunnar, inte bara formalia men har inte med frågan att göra här. Men utöver det tittar kommunen endast på vattenkvalitet i relation till drickbarhet och hälsa.)
Tack för ditt genomkloka svar! Jag har begärt ut relevanta handlingar från länsstyrelsen och mark och miljödomstolen så får vi se vad som finns. Eftersom det rör sig om ett halvstort jordbruks/livsmedelsföretag så tror jag inte de tagit risken att "köra på och hoppas på det bästa".

Sedan vet jag inte om de har något äldre tillstånd kring vattentäkten. Ursprungsdammen är nog från 1800-talet (antagligen en märgelgrav) som någon gång efter 1970 utökades. Därefter anlades en brunn runt 2013 för att aktivt pumpa vatten till dammen. Och såvitt jag kan se så har de inte ordnat med en ny brunn utan använder den gamla, men de kanske har fördjupat den gamla.

Sedan så ligger det ett antal gamla märgelgravar i direkt anslutning till vattentäkten, och dessa har ju biotopskydd så någon form av bedömning från länsstyrelsen bör ju ha genomförts.
 
G g.kraft skrev:
Kan du prata med grannen och förklara vad som hänt. En lösning är att de förser dig med en anslutning mot deras damm och att du får fritt vatten från dem. Om det bara är din bevattningsbrunn så kan ske det är ok lösning för alla utan att blanda in byråkratin.
Ja, vi är inte ute efter att bråka. Självklart skall de ha möjlighet att bevattna sina grödor! Vi är såklart lite griinga att de inte ens informerat om (dammen ligger direkt mot vår gräns och de genar över vår mark för att kunna komma åt den), men det är som det är.

Däremot är det stort värde i att ha tillgång till eget vatten i Skåne, särskilt då man har odlingsbar mark så för oss är det en ganska allvarlig sak. Så jag vill förstå lite mer kring läget så att vi inte hamnar i totalt underläge om de sätter motstånd (det är ju ett företag, inte den lokala bonden). Sen går vattnet väl att lösa genom att de ger oss tillgång till deras damm och ersätter kostander för det, men jag är mer orolig för hur det påverkar markbeskaffenheter med risk för sättningar och liknande. Och självklart framtida möjligheter att odla (en sänkning av grundvattennivån på ca. 2,5 meter (lokalt) gör ju vattnet mycket mer svårtillgängligt för många växter.

Sen så finns det ju något sorgligt i att en brunn som gett stabilt med vatten i äver 200 år plötsligt torrläggs. Vi ligger ju dessutom högt och vattentillgången är just nu normal så risken är ju att det även drabbar andra grannar ju längre in på sommaren vi kommer.

Men vi har inte för avsikt att börja bråka om detta. Vi skall nog komma fram till en vettig lösning.
 
 • Gilla
Joukore och 6 till
 • Laddar…
Som svar till alla er som engarerar er i frågan. Jag är mycket tacksam för det! Mina kunskaper om hydrogeologi och lagar kring vattentäkter är starkt begränsad så det är bra att få lite mer input!

Som uppdatering så har jag begärt ut uppgifter från länsstyrelsen och mark och miljödomstolen så får vi se vad de säger. Jag skall också se ifall jag kan ringa till länsstyrelsen under veckan och se vad de har att säga rent generellt.

Vi gör också dagliga mätningar i brunnen för att se ifall det finns någon tillrinning alls och isåfall vad grundvattennivån är.

Planen är att när vi väl har lite mer på benen kontakta de ansvariga och se vad de har att säga och vilka lösningar vi kan hitta.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 1 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Bara en tanke, grundvattennivån i delar av Skåne ser ju inte så kul ut i år:

[länk]
Nej, det gör den aldrig ;)

Där vi bor (Landskrona/Kävlingetrakten) verkar det dock vara normalt än så länge. Och förra året hade vi en extrem torka med mycket låga grundvattennivåer men vi hade bra med vatten i brunnen ändå, trots daglig och riklig vattning.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 2 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.