Byggahus.se

Lufta element

Kalla element beror ofta på luft i värmesystemet. Här får du veta hur du luftar elementen.

Kalla element beror ofta på luft i värmesystemet. Här får du veta hur du luftar elementen. Foto: Ludvig Eskilsson

Om dina element i huset inte är varma kan det bero på att det har samlats luft i systemet. Så här går du tillväga när du luftar elementen

Så här går du tillväga steg för steg för att lufta elementen

1. Stäng av cirkulationspumpen för värmesystemet.

2. Lufta samtliga radiatorer genom att öppna luftningsventilen (nippeln) med hjälp av en elementnyckel. (Har du ingen elementnyckel finns det att köpa på närmaste bygghandel.) När luften pyst ut och vatten börjar rinna skruvar du åt ventilen.

3. Eventuellt måste du efteråt fylla på värmesystemet med vatten. Börja med att kontrollera tryckmätaren som sitter vid expansionskärlet. För en normal enplansvilla bör trycket vara cirka 1 bar. Vid påfyllning vrider du påfyllningsventilens ratt och stänger ventilen när du uppnått korrekt tryck.

4. Sätt på cirkulationspumpen igen. Lyssna om cirkulationspumpen "snurrar.

5. Upprepa samma procedur om felet återkommer. Det kan ta några veckor att bli av med all luft.

Orsak till luft i elementen

Kalla element beror ofta på att du har fått in luft i värmesystemet. Fenomenet uppstår ofta när elementen varit avstängda en tid, till exempel efter sommaren. Det kallas att du luftar elementen när du tar bort luften.

För att försäkra dig om att det inte är något annat problem med det vattenburna systemet, bör du först kontrollera att cirkulationspumpen fungerar korrekt. Därefter kontrollerar du värmen på samtliga element. En brasklapp: det finns en stor variation av vattenburna värmesystem och följande anvisningar utgår från hur det generellt brukar se ut.

Kontrollera om du har luft i elementen

Öppna termostaterna på elementen. Är den övre delen av elementet svalare än den undre delen har det troligtvis bildats en luftficka. Är problemet begränsat till ett element kan du pröva att lufta det separat (se punkt 2 nedan). Har du problem med flera element bör du göra en fullständig genomgång.