Värme

E.ON och Vattenfall höjer nätavgifterna mest

Nils Holgersson-rapporten visar att prishöjningar för elnätsavgifterna fortsatte under 2018 att ligga nästan dubbelt så högt som konsumentprisindex.

E.ON och Vattenfall höjer nätavgifterna mest

Trots att både regeringen och Energimarknadsinspektionen flaggat för att höjningarna av elnätsavgifterna är ohållbara och måste återgå fortsatte höjningarna under 2018. I genomsnitt ökade nätavgiften med 3,4 procent i landet, och har på en 5-årsperiod ökat med 27 procent samtidigt som konsumentprisindex endast stigit med 6 enheter - detta visar senaste rapporten från Nils Holgersson-gruppen.

Höjningen är hög sett till konsumentprisindex även om man enbart ser till året 2018.

- Konsumentprisindex, KPI, för 2018 ökade med 1,9 procent. Samma ökningstakt som 2017. Det innebär att den genomsnittliga elnätshöjningen är nästan dubbelt så hög som KPI det senaste året, skriver man i rapporten.

Det finns också skräckexempel där den ökat mer än 50 procent. I Kramfors, där E.ON verkar, har nätavgiften exempelvis stigit med 84-procent på en 5-årsperiod.

- Vattenfall och E.ON har höjt elnätsavgifterna med omkring 40 procent (genomsnitt för landet, reds. anm.) under den senaste femårsperioden. Ellevio och övriga elnätsföretag, där absoluta merparten är kommunalt ägda, har höjt knappt 20 procent sedan år 2014.