Juridik, Tomt

Trivselhus måste plantera på olovliga kalhygget

Trivselhus får bakläxa av Mark- och miljööverdomstolen efter att ha avverkat skog i strandskyddat område utan dispens.

2012 avverkade Trivselhus en stor remsa skog i ett strandskyddat område i Karlstad, detta för att de boende i Trivselhus nyproduktioner skulle få fin utsikt. Dispensen ansökte de om först i efterhand, och den godkändes, men länsstyrelsen överklagade. Efter många vändor har husföretaget, kommunen och länsstyrelsen nu fått slutgiltigt besked från Mark- och miljööverdomstolen. Avverkningen var ett brott mot miljöbalken och delar av området måste återställas.

Exakt hur detta ska ske uppges inte. Däremot skriver tidningen Nwt.se att åtgärderna ska gynna djur- och växtlivet och samtidigt göra området tillgängligt för allmänheten.

Läs mer
Trivselhus avverkade skyddad skog utan lov