Taket för uppskov vid försäljning höjs

Det slopade taket för uppskov återinförs och höjs.

Det slopade taket för uppskov återinförs och höjs. Foto: Wallin & Co/Riksbanken

Taket för uppskov ska höjas när det återinförs.

Från och med sommaren 2020 väntas taket för uppskov vid försäljning av bostad att höjas. I dagsläget är det slopat, men från och med att det återinförs 2020 ska det också höjas. Detta meddelade regeringen idag.

- Syftet med slopandet har varit att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden och för att kunna utnyttja bostadsbeståndet mer effektivt. Regeringen anser att det är angeläget att underlätta rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden även på längre sikt och vill därför höja taket permanent efter den 30 juni 2020, skriver de i ett pressmeddelande.

Förslaget ingår i budgetpropositionen för 2020.