Höjt tak för uppskov skickas på remiss

Förslag om höjt tak för uppskov skickas nu ut på remissrunda och är därmed ett steg närmare att bli verklighet.

Regeringen föreslog i höstas att man skulle höja taket för uppskov från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor. Taket är för tillfället helt slopat, men detta gäller bara till 30 juni nästa år och därefter hoppas man istället få igenom en höjning. Förslaget om höjning skickas nu ut på remiss till berörda instanser.

- Syftet med förslaget är att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden och för att kunna utnyttja bostadsbeståndet mer effektivt, skriver regeringen.

Det föreslås börja gälla 1 juli 2020.