Sveriges Arkitekter kritiska till att slopa krav om bygganmälan på komplementbostäder

Branschorganisation uttrycker stark kritik mot regeringens förslag om att avskaffa kravet på bygganmälan för attefallshus.

Enskedefältet i Stockholm.

Enskedefältet i Stockholm. Foto: Anders Regnell

Regeringen vill slopa kravet på bygganmälan vid bygge av komplementbostad eller vid inredande av ytterligare bostad. I en färsk uttalande från Sveriges Arkitekter uttrycks stark kritik mot förslaget. Förbundsdirektör Tobias Olsson framhäver att detta beslut riskerar att orsaka fler grannfejder, felbyggen och en försämring av estetiken i hus- och fritidshusområden.

Olsson påpekar att de nuvarande reglerna tjänar som en viktig mekanism för att säkerställa att nya byggnader uppfyller tekniska och estetiska krav. Utan dessa kontroller riskerar man att kompromissa med säkerhet, energieffektivitet och anpassning till klimatförändringar. Det kan bland annat handla om otillräcklig hantering av dagvatten, risker för ras och erosion, samt att nya attefallshus och ombyggnationer inte integreras harmoniskt i befintliga bostadsområden.

Regeringens initiativ, som aviserades den 14 mars 2024, skulle innebära att husägare får friheten att bygga på sin tomt utan att behöva prövning från byggnadsnämnden eller samråd med grannar. Men enligt Sveriges Arkitekter överskuggas alltså fördelarna av potentiella negativa konsekvenser, inklusive minskade fastighetsvärden och risker för tekniska brister i byggprojekt.