Renovera

70-talshus före och efter renovering

Familjen Braendshöi byggde om sin 70-talsvilla 2009. Det här ingick, så här mycket kostade det och så här lång tid tog det.

Här ser vi några exempel på hur familjen Braendshöi förvandlade sin traditionella 70-talsvilla i gult tegel och grön träpanel, till en modernare version med en putsad fasad och lärkpanel.

Före:

70-tal före

 70-tal före

70-tal före
70-tal före

Efter:

70-tal efter
70-tal efter
70-tal efter
70-tal efter
70-tal efter

Mer om renoveringen

Braendshöis renovering kan uppfattas som omfattande, men i själva verket gjordes denna på ca 6 veckor till en kostnad av totalt ca 300 000 kronor efter ROT-avdrag, inkluderat byggare och material. Renoveringen inkluderade då nya fönster och dörrar, håltagning för nya fönsterformer, ny fasad inkl tilläggsisolering; puts på minerat och lärkpanel, frisering av takutsprång, dragning och installering av ny utebelysning, utgrävning runt hus för lättare dränering med stenkross, utgrävning och anläggning av trädäck/trädäcksgång samt invändig gipsning/spackling/målning av fönstersmygar.

Se när ByggahusTV besökte huset