10 svåra hus- och byggord

Testa dina kunskaper. Se vad du kan om hus, verktyg och arbetsmoment.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem pools

Vad är en pryl?

En kort spik
Ett sylliknande handverktyg för att göra eller förstora hål
En flödesregulator
Fråga 2 av 10

Vad menas med ett naturhus?

Utedass
Enklare hus i trädkronorna
Kretsloppsbyggnad där boningshuset omges av ett växthus
Fråga 3 av 10

Vad gör ett överluftsdon?

Lyfter tyngre objekt på plats med hjälp av kran
Reglerar luftströmmar och tryck mellan olika rum
Värmer upp luften i luftvärmepumpen
Fråga 4 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem Ejmelie

Vad heter verktyget på bilden?

Kamdäxel
Skjutmått
Profilmall
Fråga 5 av 10

Vad används hammarapparaten till?

Till att slå ner pålar
Den slår i spikar som en spikpistol
Den mäter stegljudsnivån
Fråga 6 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlem holyanna

Ibland talar man om dubbelgrad i samband med ett visst verktyg, vilket?

Gersågen
Filen
Värmepistolen
Fråga 7 av 10

Vad menas med en fingerskarv?

Elkablar som tvinnats ihop för hand
Svampangrepp på virke
En fog för att skarva virke på längden
Fråga 8 av 10

Ibland talar man om ett vägt reduktionstal i en byggnad. Vad menar man då?

Mått på isoleringsförmågan mot luftljud
Mått på värmeläckage från fönster
Mått på hållfasthet i husbocksangripna reglar
Fråga 9 av 10

Var sitter tappstycket?

Vid droppnäsan
I trappan
Mellan takrännan och stupröret
Fråga 10 av 10

Vid vilket arbetsmoment kan man höra talas om låssystemet 2-lock?

Vid dörrmontering
Vid golvläggning
Vid montering av golvbrunn