Materialspecifikation

Annonserna måste hålla sig till våra storleksbegränsningar, levereras i tid samt uppfylla vår annonspolicy.

  • Vi hanterar alla vanliga filformat; jpg, png, gif och html5.
  • Script och taggar får endast servas via https.
  • Annonserna får inte vara större än 60 kb.
  • Mobila annonser: 40-50 kb för polite load.
  • Alla vita eller ljusa annonser måste ha en ram.
  • Annonsen inte får försämra användarupplevelsen för besökaren.
  • Animeringar tillåts (men rekommenderas inte eftersom de ofta stör användaren) i alla annonser, så länge de inte stör för mycket. 
  • Skicka in materialet till traffic@byggahus.se minst 3 arbetsdagar före kampanjstart.