Kök

Felmallad bänkskiva gav inte rätt till byte

Estetiska fel på en bänkskiva värd 64 000 kronor ger inte husägaren rätt till byte enligt Allmänna Reklamationsnämnden.

Bänkskivan var svart, liksom den på bilden. OBS att det inte är köket på bilden som artikeln handlar om.

Bänkskivan var svart, liksom den på bilden. OBS att det inte är köket på bilden som artikeln handlar om. Foto: Kvänum

Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, beslutar att en husägare i Nacka ska få 6 000 kronor i prisavdrag för en felmallad bänkskiva, samt 5 375 kronor i ersättning för anlitad besiktningsman. Bänkskivan uppges ha en stor glipa i bakkant och flera håligheter, men företaget och husägaren är oense om orsaken till glipan och om antalet håligheter av betydande karaktär. 

- Bänkskivan räcker inte fram till kaklet, dvs. är för kort och når inte fram till kaklet; på vissa ställen ligger skivan ca 7 mm från kaklet och 12 mm från väggen. Mallningen har således inte utförts fackmässigt, vilket också framgår av besiktningsprotokollet. Den glipa som företaget kommenterar är från bänkskivan till kaklet, vilken man mjukfogar. Det är inte fackmässigt att fylla också den stora glipan med mjukfog. En sådan fogning håller inte och är dessutom ful. När det gäller antalet porer som är 3-7 mm, som enligt besiktningsutlåtande är för stora för en fullgod sortering, så är dessa inte två utan totalt trettiosju stycken, skriver husägaren och fortsätter:

- Företaget försökte i anslutning till monteringen att laga stora håligheter i skivan genom att gröpa ur dessa, färga med tuschpenna och fylla med Attacklim. Som framgår av besiktningsprotokollet gav detta inte önskat resultat, skriver husägaren.

Hon vill egentligen ha en ny bänkskiva med rätt mått och utan håligheter, samt skadestånd på cirka 7 000 kronor. Men varken ARN eller företaget håller med. Företaget hävdar att det bara finns två håligheter på 5-7 millimeter men att de är för grunda för att åtgärda, övriga håligheter skriver de är naturliga inslag i stenen och ett byte skulle därmed innebära samma problematik. De skriver också att glipan i bakkant inte beror på felmallning.

- Av protokollet framgår inte att skivan är för kort, vilket kunden uppger. Glipan beror alltså inte på skivans djup. Glipan beror på att kaklet inte når fram till stenen oavsett hur djup stenen är, skriver Valter Eklund Stenentreprenad.

Inte heller ARN anser att felen på bänkskivan är av sådan allvarlig art att den behöver bytas ut. De anser att eftersom bänkskivan kostat hela 64 043 kronor vore ett byte av den en alltför omfattande åtgärd med hänsyn till felen ifråga, därför får husägaren istället ett prisavdrag på 6 000 kronor samt ersättning för besiktningsmannen.

- Vid fel har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans om detta kan ske utan oskäliga kostnader för säljaren. Hänsyn ska bl.a. tas till vilken betydelse felet har för köparen. Utöver nu nämnda påföljder kan även prisavdrag eller hävning komma i fråga; det senare under förutsättning att felet är väsentligt. Nämnden gör bedömningen att mallningsfelet endast är av estetisk karaktär och att antalet verifierade porer av sådan storlek att de utgör en kvalitetsbrist är få, skriver nämnden.

De konstaterar också att felen i detta fallet inte kan avhjälpas, varför ett prisavdrag istället träder in.