4evergreen reningsverk
Varför lyser en röd lampa till höger på mitt kontrollskåp till 4evergreen reningsverk
 
Dessa verk säljs väl med avtal och besök 2 ggr per år - ring deras support i så fall, alternativt att läsa manualen för verket och kontrollsystemet. Det viktiga att veta akut är om luftpumpen som sköter luftningen och cirkulation fortfarande fungerar och går efter program - annars kan det snabbt bli otrevligt i verket och kanske forcerar dig till en slamtömmning ganska snart...

Är flockningsmedlet slut men luftpumpen arbetare enligt programmet så kommer verket att fortsätta att fungera men du uppfyller snart inte kraven och villkoren för utsläppt fosfor om du bor i område med förhöjd krav, om inte flockningsmedelsdunkarna fylls på igen ganska snart.

---

Man kan köpa test för PO4 och NO3 i affärer som säljer akvarietillbehör - titta efter JBL PRO series och sedan mäta på utgående vatten från verket.

Uppmätt värde PO4 i mg/liter och sedan delar det med 3.066 så får man tot-P hyffsat (lite missar man som organisk fosfor som testet inte tar, men är inte ett problem om uppmätta värdena är långt under kravet, vilket uppfylls ganska lätt och med stora marginaler med användande med flockningsmedel), kravet är max 1 mg/liter tot-P vid förhöjda krav.

det är bra att göra dessa PO4 tester då och då för att justera tillsatsen av flockningsmedel då dessa är rätt dyra numera och man bör inte köra ut mer än nödvändigt av dessa.

Uppmätt värde NO3 i mg/liter och sedan delar med 4.43 så får man tot-N, kravet max 40 mg/liter vid förhöjda krav (gäller för enskild avlopp - tex. kommuner har max 10 mg/liter för tot-N).
 
X xxargs skrev:
Dessa verk säljs väl med avtal och besök 2 ggr per år - ring deras support i så fall, alternativt att läsa manualen för verket och kontrollsystemet. Det viktiga att veta akut är om luftpumpen som sköter luftningen och cirkulation fortfarande fungerar och går efter program - annars kan det snabbt bli otrevligt i verket och kanske forcerar dig till en slamtömmning ganska snart...

Är flockningsmedlet slut men luftpumpen arbetare enligt programmet så kommer verket att fortsätta att fungera men du uppfyller snart inte kraven och villkoren för utsläppt fosfor om du bor i område med förhöjd krav, om inte flockningsmedelsdunkarna fylls på igen ganska snart.

---

Man kan köpa test för PO4 och NO3 i affärer som säljer akvarietillbehör - titta efter JBL PRO series och sedan mäta på utgående vatten från verket.

Uppmätt värde PO4 i mg/liter och sedan delar det med 3.066 så får man tot-P hyffsat (lite missar man som organisk fosfor som testet inte tar, men är inte ett problem om uppmätta värdena är långt under kravet, vilket uppfylls ganska lätt och med stora marginaler med användande med flockningsmedel), kravet är max 1 mg/liter tot-P vid förhöjda krav.

det är bra att göra dessa PO4 tester då och då för att justera tillsatsen av flockningsmedel då dessa är rätt dyra numera och man bör inte köra ut mer än nödvändigt av dessa.

Uppmätt värde NO3 i mg/liter och sedan delar med 4.43 så får man tot-N, kravet max 40 mg/liter vid förhöjda krav (gäller för enskild avlopp - tex. kommuner har max 10 mg/liter för tot-N).
Tack
 
Ett tips för framtiden är att var med när upnor gör service på dessa så att du ser själv och känner doften ur verken när den fungerar som den skall - ser hur det bubblar i rören och i tankarna när luftpumpen arbetar och vattnet som går ur verket skall vara närmast dricksvattenklar och därmed en minnesbild hur det ser ut när det fungerar OK.

Om inte locket till verket är plomberad (vilket är idioti IMHO om det skulle vara så) så kanske du bör gå ut och kika i den nu och se att den inte håller på att fyllas upp av skit och att luftpumperiet fungerar som det skall (du kanske får vänta ett tag innan den drar igång då arbetet är tidsstyrt) för att se om det är ett akut bekymmer eller om det är något som tål några dagar i väntan på åtgärd.

Nu finns det många olika typer av verk - men denna arbetar förmodligen på samma sätt som mitt verk (av helt annan tillverkare) med en de-nitrerings-zon och en luftnings-zon samt en fällnings-zon innan avloppsvattnet går vidare ut ur verket och i normal drift skall dessa på sin höjd lukta lite starkare 'jordkällare'-doft när det fungerar som de skall och inga septiska dofter (aka. avloppsdofter), ammoniak eller svavelväte (ruttna ägg) skall kännas då om man har sådana dofter så är det ett verk som har problem.

Om du frågar mig tycker jag att ett besök i halvåret är för lite för att vara säker på att verket fungerar bra - som fastighetsägare bör titta till det en gång i månaden och detta bör också bokföras med eventuella kommentarer (skriv detta i en excel-ark med datum och kommentarer om något avviker på enklaste sätt), veta var luftpumpen är och hur man kan kolla att den fungerar (brukar brumma hörbar och att de bubblar i rören i verket och i tanken när den går), var eventuella kemikalier är och hur de fylls på - kunna justera eventuell mängd kemikalier med justering av tider på doserpumpen beroende på hur många som bor i hushållet för närvarande - tillsatsmängden beror på antalet personer samtidigt och det är dumt att köra på kemikalier för 4 personer om det är enmanshushåll då flockningsmedel också ökar på slambidningen i reningsverket samt har ökat i pris mycket under och efter covid-perioden. - tidigare nämnda fosfor-mät kitet är ett verktyg för att se om man är inom ramarna och är fosforhalten mycket låg så kan man sänka flockmedels-doseringen.

Med andra ord när upnor är på besök och gör service - var som en nyfiken igel och fråga ut så mycket det går i verkets skötsel så att du själv kan sköta verket och åtgärda problem utan deras närvaro även för framtiden

- företag kommer och företag går men du har verket kvar för fastigheten lång tid framöver- om du förstår vad jag menar - och en själv är ofta den bästa drängen...
 
  • Gilla
Karin Östin och 1 till
  • Laddar…
Det var uv-lamoan som var trasig
 
Jo, de har en begränsad hållbarhet och ofta skall röret bytas årligen om inte annat för att de tappar styrkan med tiden.

har själv också en sådan i min anläggning och det är inga billiga reservrör...
 
Tack för infon! Bra att veta. Får reda på vad den kostar imorgon
 
K Karin Östin skrev:
4evergreen reningsverk
Varför lyser en röd lampa till höger på mitt kontrollskåp till 4evergreen reningsverkär det någon som har problem med 4evergreen minireningsverk?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.