Utedelen skall ju anslutas till jordad installation men innerdelen monteras i ett rum som har ojordade uttag mm.
Då för man ju in ”jord” i en isolerad miljö . Är man då tvungen att byta ut installationen i rummet till ”jordad”.
Samma fundering uppstår då man i ett gammalt hus med ojordade installation i rummen och ojordade elradiatorer
byter ut värmesystemet till vattenburen värme .
Då för man ju troligtvis in ”jord” till rummen via värmesystem rörsystem o radiatorer.
Förr så bortsåg man från att vattenburna radiatorer satt i ”ojordade” rum men kan man hävda detta även fast vattenradiatorerna förs in i miljön vid ombyggnad av systemet?.
 
Om du verkligen för in jord i rummet bör du nog jorda resten av sakerna också. Det har med säkerhet att göra.
 
  • Gilla
Willmanh
  • Laddar…
I fallet med LVP så är jag inte så säker på att man verkligen för in jord i rummet. För innedelen har väl inte ett hölje i metall som är skyddsjordat? Finns det berörbara delar som har kontakt med jord? Vid underhåll/rengöring kan det möjligen finnas. Dessutom är väl pumpen fast ansluten? Så det är en bedömningsfråga.

Däremot vattenradiatorer är ju en stor och lätt berörbar jordad del, ofta med ett vägguttag precis bredvid. Idag anses det inte acceptabelt. Om det idag införs så är det en större ombyggnad som ställer nya (dagens) krav på elinstallationen.
 
L
Min luftvärmepump har bara plast utanpå och dessutom brukar de ju sitta ganska högt upp på väggen så där ser jag ingen större risk.
Vad gäller vattenradiatorer så är det väl heller inte längre någon jätterisk med tanke på att väldigt många elapparater idag är dubbelisolerade och endast har sk europlugg som inte är jordad. Men som Bo Siltberg säger så om man ska följa dagens regler fullt ut så ska man ha jordade kontakter.
Vad jag tror så finns det väl fortfarande många hus som har vattenradiatorer och ojordade uttag och det är väl knappast så att olyckorna står som spön i backarna pga detta.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.