Byggahus.se

grön fri

 1. W
  Medlem Nivå 1
  Är det någon som prövat grön fri ??
  enl. specen skall det räcka att spruta på det på taket
  och mossa samt aljer skall dö
  ochman låter regn mm sköta resten.
  Eller är det samma verksamhet som boracol?
   
 2. A
  Medlem Nivå 7

  Re: grön fri

  Har inte testat, men lite googlande gav:

  http://www.jape.se

  http://www.jape.se/produkter/gronfri.htm

  Kemiskt namn: Bensalkonklorid
  CAS-No.: 8001-54-5
  Koncentration: 7-9%
  Symbol: Xn
  R-Fraser: 22, 22, 36, 38
  S-Fraser: -
  Lösningsmedel: Vatten
  Risker för människor: Produkten är inte klassad som giftig. Överkänslighet av icke-allergisk typ kan
  inte uteslutas för känsliga personer.
  Symptom: Irritation, nysningar
  Risker för miljön: Produkten är inte klassad som miljöskadlig.
  Övriga risker: Produkten är stabil.  http://www.jape.se/produkter/boracol10.htm

  Kemiskt namn: Dinatriumoktaborat tetrahydrat
  CAS-No.: 12280-03-4
  Koncentration: 108 gr/l
  Kemiskt namn: N-Alkyldensyldimetylammoniumklorid (C8-C18)
  CAS-No.: 8001-54-5
  Koncentration: 22 gr/l
  Kemiskt namn: Monoethylenglycol
  CAS-No.: 107-21-1
  Koncentration: 22 gr/l
  Symbol: Xn
  R-Fraser: 22, 36, 38
  S-Fraser: -
  Lösningsmedel: -

  Risker för människor: Farligt vid förtäring. Risk för ögonskada. Irriterar huden.
  Symptom: -
  Risker för miljön: Giftigt för vattenlevande organismer. Får ej hällas i avloppet.
  Övriga risker: -

  Verkar inte vara samma ingredienser i dem. Grön fri verkar vara mindre farligt
  för månniskor och miljö.

  /ama
   
 3. Fasting65
  Medlem Nivå 11

  Re: grön fri

  Sluta med dessa hobbygifter - oroväckande när man ersätter fysiskt arbete med mirakelmedel.

  Det kommer larmrapporter då och då som varnar för att hemanvändandet av gifter slår jordbrukens.

  hua.

  Kompletterar med urklipp från webben:


  "Produkten innehåller bensalkonklorid (CAS nr. 61789-71-7) som har föreslagits en miljömärkning, R50, dvs mycket giftigt för vattenorganismer.


  http://toxinfo.se/docs/ex8.doc
  Bensalkoniumklorid (synonymer alkyldimetylbenzylammoniumklorid, bensalkonklorid) är en blandning av kvartära ammoniumföreningar och används som skumbildare, rengörande ämne och bakteriecid i bla kosmetiska och hygieniska produkter. Ämnet förekommer i kosmetiska och hygieniska produkter i halter upp till 5%.
  Ämnet är av Kemikalieinspektionen klassificerat som hälsoskadligt, farligt vid förtäring. Ämnet medför risk för allvarlig ögonskada.
  Vissa uppgifter tyder på att ämnet kan vara hudallergiframkallande och hudirriterande.
  Bensalkoniumklorid kan inte betraktas som lättnedbrytbart. Ämnet är giftigt för fisk och Daphnia. Ämnet har klassificerats som miljöfarligt av Nordiska ministerrådet.