Energi, El & Teknik

Nollresultat för elolyckor med dödlig utgång

Antalet elolyckor har halverats under 30 år men förra året var första året som 0 personer förolyckades.

Nollresultat för elolyckor med dödlig utgång

Många är nyheterna i media om personer som avlidit till följd av olyckor. Men denna gången handlar nyheten om något så positivt som raka motsatsen, ingen person förolyckades nämligen av el förra året, vilket är första gången på över 100 år.

- Sedan 1940-talet har den långsiktiga trenden inom elolyckor visat på ständigt färre omkomna. Historiskt sett är det unikt att vi inte haft något dödsfall alls under året, säger Lars Jansson som är elinspektör vid Elsäkerhetsverket och ansvarig för myndighetens elolyckfallsrapport.  

Strömgenomgång genom kroppen var förut den vanligaste orsaken till elolyckor med dödlig utgång. 2012 omkom 1 person - vilket är betydligt färre än de 56 som omkom under ett av de värsta åren under 1940-talet - men målet har hela tiden varit att uppnå en nolla i statistiken.

Elsäkerhetsverket skriver att de goda resultaten 2013 beror på ökad kunskap om elinstallationer och elektriskt material. Men arbetet slutar inte här.

- Det nollresultat gällande dödsfall som 2013 års statistik visar innebär inte att vi slår oss till ro inom elsektorn. Vi ser framför allt att vi behöver göra ännu fler informationsinsatser tillsammans så att kunskapen om el och vilka regler som gäller ökar i samhället, säger Lars Jansson.