Energi, El & Teknik

Det blir vindkraftverk i Fide

Risk för buller och försämrad sikt är inte godtagbara anledningar till att inte bygga ett vindkraftverk om fastighetsägarna bor två kilometer bort.

Det blir vindkraftverk i Fide

13 boende i Fide och Öja kämpar för att slippa ett 125 meter högt vindkraftverk på Odvald i Fide. Men deras kamp är nu över.

I höstas valde Länsstyrelsen att att inte ta upp klagomålen då de ansåg att personerna bor för långt bort från det berörda vindkraftverket. Mark och miljödomstolen väljer nu att gå på samma linje. Det handlar om ett avstånd på 2 kilometer och det generella skyddavståndet är 500 meter.

Anledningen till att fastighetsägarna är emot vindkraftverket uppges vara risken för buller, försämrad sikt och för att det skulle påverka landskapet negativt.