Investera i egen vindkraft? Tänk på det här!

Här listar vi 9 saker du behöver ta ställning till om du ska investera i ett eget vindkraftverk.

Rätt vindläge?

Undersök hur mycket det blåser på din tomt. Ta hjälp webbtjänster som t ex Vindbrukskollen  och Global Wind Atlas för att bedöma hur vindförhållandena ser ut i ditt område. Ett riktmärke är att årsmedelvindhastigheten bör uppgå till minst 5 m/s på den höjd som det tilltänka vindkraftverket (vindturbinen) ska placeras.

Rätt placering?

Den bästa platsen för ett vindkraftverk är på en öppen yta, gärna mot den dominerande vindriktningen. Platser nära kusten eller uppe på en kulle brukar fungera bra. Undvik platser nära hus eller andra hinder som kan påverka vinden negativt eller som kan störas av vindkraftverket.

Rätt teknik?

Det förekommer flera modeller av vindkraftverk på marknaden. Kvaliteten kan variera mycket och vissa fungerar inte så som de marknadsförs. Ett grundkrav är att alla produkter är CE-märkta och levereras med tillhörande dokumentation och bruksanvisning. Det är viktigt att vindkraftverkets egenskaper och tekniska specifikationer redovisas tydligt för att kunna göra en bedömning – läs på i förväg om tekniken! Det är också en fördel om vindkraftverket genomgått oberoende tester. Om leverantören har angett att vindkraftverket har en uppmätt effektkurva, uppmätt ljud, är certifierat eller liknande bör det finnas dokument som styrker det. Sedan några år finns en internationell konsumentmärkning (IEC) som omfattar några modeller på den svenska marknaden. Läs mer om konsumentmärkningen på Terocs hemsida.

Rätt leverantör?

Det finns idag ett fåtal leverantörer av små vindkraftverk i Skandinavien. Några exempel är Innoventum (Sverige), Legoelektronik (Sverige), Vannhandel (Norge) och Solid Wind Power (Danmark). När du anlitar en leverantör är det viktigt att kontrollera vilka tjänster som företaget erbjuder, samt villkoren för installation, garanti och support. Passa på att begära referenser. Kanske finns det också en referens- eller demoanläggning som du få kan titta och lyssna på.

Rimlig ljudnivå?

Även små vindkraftverk avger vanligen ljud, vilket kan vara störande både för dig och grannarna. Förutom regler kring bygglov finns bestämmelser kring ljudnivå. I områden som bedöms som känsliga får ljudnivån inte överstiga 35 dB(A). Kolla därför med kommunen vad som gäller där du bor.

Krävs bygglov och tillstånd?

Det finns många regler och bestämmelser kring att uppföra vindkraftverk. I vanliga fall krävs bygglov, men ett undantag gäller för så kallade ”miniverk” som är upp till 20 meter höga och har en rotordiameter på max 3 meter. Miniverket måste vara fristående och får inte vara högre än avståndet till tomtgränsen. Före installation måste du göra en bygganmälan till kommunen, även om kraftverket är bygglovsfritt. När det gäller större, bygglovspliktiga kraftverk får man räkna med långa handläggningstider, inte minst då ansökningar remitteras till Försvarsmakten (som precis infört ett tillfälligt stopp för remissärenden). Mer information om regler finns på Boverkets hemsida.

Vad kostar det?

Förutom själva vindkraftverket tillkommer det alltid extrakostnader för installation, fundament, elanslutning mm. Väljer du en paketlösning av leverantören ska alla kostnadsposter redovisas i offerten. Totalkostnaden för ett bygglovsfritt miniverk på 1–2 kW kan variera mellan 50 000–200 000 kr. Ett lite större kraftverk på 5 kW kan kosta omkring 300 000–500 000 kr, medan ett större gårdsverk på 25 kW kan hamna kring 1,5 miljoner kr.

Förväntad produktion?

Leverantören bör kunna erbjuda en ungefärlig beräkning av vindkraftsverkets produktion utifrån platsens vindförhållanden. Man kan grovt räkna med att vid en medelvind på 4 m/s får man ut runt 100 kWh/år för varje kvadratmeter svept yta på rotorn, vid 5 m/s dubbleras produktionen. Beräkningen baseras på årsmedelvinden vid navhöjd.

Statligt stöd?

Skatteavdraget för grön teknik, som infördes häromåret, omfattar inte installation av vindkraftverk. Däremot får du, i likhet med solceller, skatteavdrag för överskottsproduktion om anläggningen är ansluten till elnätet (60 öre/kWh). Det nätanslutna vindkraftverket kan kombineras med batterilager, som ingår i avdraget för grön teknik (50 procent av installationskostnaden).

Läs mer

Småskalig vindkraft – en vansklig investering