Ekonomi

Så många bor i sin drömbostad

Långt ifrån alla är helt nöjda med sin bostad, men anledningarna skiljer sig åt med åldern på den tillfrågade.

Skillnaden mellan hur bra äldre och yngre trivs med sina bostäder är stor. Generellt gäller att ju äldre personen är, desto troligare är det att boendet uppfyller de värden som denne skulle sätta upp för att kunna kalla det för ett drömboende. Enligt en undersökning som analysföretaget Snabba Svar låtit genomföra å SBAB:s vägnar är det cirka 30 procent färre som kategoriserar sin bostad som en drömbostad bland personer under 30 år än bland de över 55 år.

- Missnöjet bland de yngre är att de inte äger sin bostad och att den är för liten, det speglar hur det ser ut för de yngsta på bostadsmarknaden, säger Claudia Wörmann, boendeekonom hos SBAB.

Även i åldersgruppen 30-39 år är det vanligt att man är missnöjd på grund av bostadens storlek. Men absolut vanligast är svaret att man vill bo i en egen bostad.

- Det är ganska anmärkningsvärt att så många som 28 procent anger att en anledning till att det inte är drömbostaden är att de hellre vill bo i en egen bostad. En del bor hemma hos föräldrarna, eller har fått ekonomisk hjälp. Det förekommer också att man delar boende med andra, speciellt i städer med bostadsbrist. Och en del kanske helt enkelt vill skilja sig från sin partner, säger Claudia Wörmann.

Bland de som tillhör kategorin 40-55 år handlar missnöjet oftast om att bostaden är för dyr eller ligger i en för tråkig närmiljö.

Närmiljön påverkar också åldersgruppen 56-80 år, men då är det främst de boende i närmiljön som spelar roll. 17 procent uppger att det inte har något gemensamt med sina grannar. Att boende är gammalt och slitet är också en vanlig orsak till att trivseln uteblir.

- Att så pass många äldre upplever det som negativt att de har så lite gemensamt med grannarna visar att det finns en vilja att bo med andra med samma intressen och livssituation, samtidigt som det råder brist på bostäder anpassade för äldre vilket ytterligare leder till att färre flyttar, säger Claudia Wörmann.

Andel som svarat att bostaden uppfyller drömmen:

  • 56 - 80 år 63 %
  • 40 - 55 år 52 %
  • 30 - 39 år 45 %
  • 20 - 29 år 32 %