Riksbanken lämnar räntan oförändrad

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2017 inom parentes.

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2017 inom parentes. Grafik: Riksbanken.

Inflationen är nära sitt mål men reporäntan vill man inte höja förrän i mitten av 2018.

Inflationen ligger fortsatt nära sitt mål på 2 procent och har gjort så i ett par månader, men reporäntan höjs inte - i alla fall inte ännu. Riksbanken meddelar att de anser att det behövs en expansiv penningpolitik för att inflationen inte ska sjunka igen.

- Det har tagit tid och krävts mycket stöd av penningpolitiken att få upp inflationen och inflationsförväntningarna. Det är därför viktigt att den starka svenska konjunkturen fortsätter att sätta avtryck i prisutvecklingen så att inflationsförväntningarna förblir förankrade vid målet. För att inflationen ska ligga kvar nära målet är det också viktigt att kronans växelkurs inte stärks alltför snabbt. Det skulle exempelvis kunna hända om Riksbankens penningpolitik avviker tydligt från omvärldens, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

De skriver även att det finns ett par tillfälliga faktorer som bidragit till den stärkta inflationen. När dessa upphör spår man att inflationen kommer att sjunka en aning igen, för att därefter öka längre fram. Därför väljer man att hålla sig till en höjning i mitten av 2018 såsom utannonserat tidigare.

För konsumenterna innebär detta bland annat fortsatt låga boräntor.