Ekonomi

Professor varnar för högriskpriser på bomarknaden

Nollräntesänkningen bäddar för ett scenario där hushållen kan köpa bostäder de i framtiden inte har råd att betala.

Bostadspriserna i Stockholm har niofaldigats sedan 90-talet enligt Stellan Lundström, professor i bygg- och fastighetsekonomi hos Kungliga tekniska högskolan. De har ökat från 5 000 kronor per kvadratmeter till 45 000 kronor per kvadratmeter, och han höjer nu ett varningens finger för att Riksbankens räntesänkning banar väg för att hushållen hamnar i en skuldfälla.

- Man blir lite skraj. Nollränta gör att nästan alla bostadskalkyler går ihop. Även hushåll med två måttliga inkomster kan köpa dyra hus, säger Stellan Lundström till Dagens Industri.

Hans analys är samtidigt att priserna kommer att fortsätta stiga eftersom utbudet är fortsatt litet och intresset stort. Tittar vi tillbaka till början av 90-talet kan vi se att reporäntan låg på 10 procent samtidigt som bostadskrisen gjort att bostadsrätterna minskat kraftigt i värde. Därefter har reporäntan sänkts kontinuerligt samtidigt som priserna ökat.

En eventuell bostadsbubbla ligger dock långt fram i tiden enligt analysen, detta eftersom reporäntan är satt till 0 procent för ett bra tag framöver.