Ekonomi

Mäklarstatistik visar på oförändrade huspriser

Ny rapport redovisar en stabil husmarknad med små förändringar.

Enligt Johan Engström avvaktar många med att sälja.

Enligt Johan Engström avvaktar många med att sälja. Foto: Byggahus.se.

Senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik visar på en 1-procentig uppgång för huspriserna sista 3 månaderna, men oförändrade priser om man enbart ser till senaste månaden. 

- Husmarknaden har varit lugn under sommaren med små prisförändringar. Priserna i samtliga storstadsområden var oförändrade den senaste månaden och årstakten är numera något lägre än för bostadsrätter, säger Per-Arne Sandegren, analyschef hos Svensk Mäklarstatistik.

Det är med andra ord en ganska stabil marknad just nu om vi får tro på Mäklarstatistik siffror. Dock har Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, vissa invändningar mot detta.

- Siffrorna stämmer inte riktigt överens med hur våra mäklare och konsumenterna upplever marknaden just nu. Vi kan känna av en viss avmattning i stora delar av landet och mest påtagligt är det i Stockholm. Utbudet har ökat kraftigt i Stockholm vilket till stor del beror på att fler och fler säljare inte får ut ett slutpris de är nöjda med. Den tendensen såg vi redan innan sommaren. De flesta väljer då att avvakta med att sälja vilket gör att prisstatistiken inte påverkas.

Svensk Mäklarstatistiks siffror visar även att genomsnittspriset på sålda hus under augusti månad hamnade på 3 miljoner kronor - det gäller då riket som helhet. Medelpriset i storstadsområdena stannade på 5,6 miljoner kronor i Stockholm, 4,5 miljoner kronor i Göteborg och 3,9 miljoner kronor i Malmö.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, augusti 2017 

Bostadsrätter 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% ± 0% + 8% 40 687
Centrala Stockholm + 1% ± 0% + 7% 95 462
Stor-Stockholm ± 0% - 2% + 5% 60 557
Centrala Göteborg + 1% + 1% + 8% 63 697
Stor-Göteborg + 2% + 3% + 13% 47 334
Centrala Malmö + 2% + 1% + 16% 32 309
Stor-Malmö + 2% + 4% + 18% 30 144

Statistiken baseras på försäljningen av 23 918 bostadsrätter under juni 2017 - augusti 2017. 

Prisstatistik VILLOR, augusti 2017 

Villor 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% + 1% + 9% 3 007 000
Stor-Stockholm ± 0% - 1% + 6% 5 601 000
Stor-Göteborg ± 0% + 1% + 11% 4 504 000
Stor-Malmö ± 0% + 3% + 12% 3 909 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 600 villor under juni 2017 - augusti 2017.