Årsutvecklingen för huspriser kvar på -13%

Huspriserna är oförändrade under april visar siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Under april har huspriserna förblivit oförändrade och ligger därmed fortfarande på -13 procent för hus, enligt nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Men djupdyker man lite i siffrorna ses en uppgång här och där.

I storstadsområdena, Malmö och Stockholm, ökade huspriserna med +1 procent under april. I Göteborg stod prisutvecklingen dock stilla. Huspriserna för storstadsområdena på årsbasis har minskat med drygt 15 procent, och områdena utanför storstäderna, där runt 70 procent av alla hus säljs, visar på en prisutveckling på -13 procent på årsbasis.

- Hushållens marginaler har krympt och konsumtionen har minskat rejält, men att svenskarna prioriterar sitt boende bekräftas av statistiken. Trots den ekonomiska oron såg vi stillastående eller stigande priser i april, säger Joakim Lusensky, kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

Prisstatistik hus,april2023

VILLOR

1 mån

3 mån

12 mån

Medelpris

Riket

± 0%

+ 1%

- 13%

3736 000

Stor-Stockholm

+ 1%

+ 3%

- 15%

6939 000

Stor-Göteborg

± 0%

+ 1%

- 16%

5367 000

Stor-Malmö

+ 1%

+ 3%

- 15%

4766 000

Prisstatistik fritidshus

FRITIDSHUS

12 mån

Medelpris

Riket

- 4%

2237 000

Prisstatistik bostadsrätterapril2023

BOSTADSRÄTTER

1 mån

3 mån

12 mån

Medelpris (kr/kvm)

Riket

+ 1%

+ 4%

- 10%

42903

Centrala Stockholm

± 0%

+ 3%

- 10%

102879

Stor-Stockholm

+ 1%

+ 5%

- 9%

63499

Centrala Göteborg

+ 1%

+ 6%

- 11%

62800

Stor-Göteborg

+ 2%

+ 5%

- 11%

45608

Centrala Malmö

+ 2%

+ 2%

- 11%

37602

Stor-Malmö

+ 2%

+ 2%

- 10%

34536