Ekonomi

Hussäljare får skadestånd på grund av hävt köp

Husköpare måste betala 700 000 kronor till säljare efter att säljaren aldrig fått betalt för huset och då sålt det vidare till en annan spekulant till en lägre summa.

Högsta domstolen beslutar att inte pröva fallet.

Högsta domstolen beslutar att inte pröva fallet. Foto: Wikipedia.

Högsta domstolen väljer att inte pröva ett fall där en hussäljare stämt en köpare för utebliven betalning. Det innebär att domslutet från hovrätten står fast och att köparen måste betala säljaren 700 000 kronor i skadestånd. Köparen anses ha brutit kontraktet då säljaren fått häva köpet när köparen aldrig betalade.

Köparen menade å sin sida att denna inte fått lån och att det skett en återgång av köpet. Det fanns även en klausul i kontraktet om att köpet skulle kunna hävas om låneansökan inte gick igenom. Återgångshandlingen var dock inte undertecknad av säljaren, och därför ansåg både tingsrätten och hovrätten att det inte finns några bevis för att säljaren kände till att köpet hävts.

Säljaren hävde sedan köpet själv och sålde till en annan spekulant, men fick en betydligt lägre summa. Detta föranledde stämningen. Förlusten, menade säljaren, bör köparen stå för. Detta höll både tingsrätt och hovrätt med om.

- Det framstår i och för sig som anmärkningsvärt att S (säljaren) har väntat flera månader med att kontrollera om K (köparen) faktiskt betalat köpeskillingen och att hon inte reagerat på att parterna inte undertecknade något köpebrev. Det finns dock inget stöd i lag eller praxis för att hennes passivitet skulle innebära att hon förlorat sin rätt att häva köpet, skrev tingsrätten i sin dom, vilken hovrätten senare instämde i.

Huset såldes ursprungligen för 1,5 miljoner kronor. Det värderades dock bara till 1,1 miljoner kronor, vilket uppges vara orsaken till att köparen inte fick lånet. När den sedan såldes blev det för en betydligt lägre summa, och mellanskillnaden på 700 000 kronor måste nu den första köparen stå för.

Källa: Dagens Juridik